De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie zwijgt, stemt toe : De invoering van de Lex Silencio Positivo in de vergunningenstelsels van de gemeente Waalre

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie zwijgt, stemt toe : De invoering van de Lex Silencio Positivo in de vergunningenstelsels van de gemeente Waalre

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 28 december 2006 is de Dienstenrichtlijn in werking getreden om de
belemmeringen ten aanzien van het vrij verkeer van diensten weg te
nemen. De Dienstenrichtlijn brengt vele verplichtingen voor centrale en decentrale overheden met zich mee om het voor dienstverleners
makkelijker te maken hun diensten in alle lidstaten van de EU aan te
kunnen bieden. Een van deze verplichtingen is de invoering van de Lex
Silencio Positivo in de vergunningenstelsels die onder de Dienstenrichtlijn vallen. De Lex Silencio Positivo houdt in dat een vergunning of ontheffing van rechtswege wordt verleend als het bevoegde bestuursorgaan niet tijdig op een aanvraag reageert. De Dienstenrichtlijn is omgezet in nationale wetgeving, namelijk de Dienstenwet en de Algemene wet bestuursrecht. In de nationale wetgeving is een bredere toepassing aan de Lex Silencio
Positivo gegeven. Gemeenten kunnen voor de vergunningenstelsels die
niet onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen de Lex Silencio Positivo vrijwillig van toepassing verklaren.
De gemeente Waalre kan van de verplichte invoering van de Lex Silencio
Positivo alleen wegens dwingende redenen van algemeen belang afwijken.
De gemeente dient uiterlijk 1 januari 2012 de uitzonderingen van de
verplichte invoering van de Lex Silencio Positivo in hun regelgeving te hebben vastgelegd. Wanneer de gemeente Waalre dit niet zal doen geldt de Lex Silencio Positivo automatisch voor alle vergunningenstelsels die onder de Dienstenrichtlijn vallen. Dit kan tot ongewenste situaties leiden
voor de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente Waalre hoge eisen aan
een goede dienstverlening naar haar inwoners toe. In het kader van een
verbeterde dienstverlening is het daarom noodzakelijk om te weten voor
welke vergunningenstelsels, die buiten de Dienstenrichtlijn vallen, de
vrijwillige invoering van de Lex Silencio Positivo wenselijk is. Deze scriptie is geschreven met het doel om het voor de gemeente Waalre mogelijk te kunnen maken de Lex Silencio Positivo in te voeren in de
vergunningenstelsels voor de deadline van 1 januari 2012.

De belangrijkste conclusies voor de gemeente Waalre zijn:
- Voor de volgende vergunningenstelsels van de gemeente Waalre die
onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen is de Lex Silencio
Positivo verplicht: artikel 2 Brandbeveiligingsverordening, artikel 2:9, 5:15 en 5:23 APV.
- Voor de volgende vergunningenstelsels van de gemeente Waalre die
onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen is de Lex Silencio
Positivo niet verplicht wegens dwingende redenen van algemeen belang:
artikel 2:25, 2:28, 2:39, 3:4, 4a:2 en 4:17 APV.
- Voor de volgende vergunningenstelsels van de gemeente Waalre die niet onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen is de vrijwillige invoering van de Lex Silencio Positivo gewenst: artikel 2:64, 2:67, 5:2 en 5:34 APV.
-Voor de volgende vergunningenstelsels is de vrijwillige invoering van de Lex Silencio Positivo gewenst mits er nadere voorschriften worden opgesteld: artikel 2:10, 2:45, 4:6, 5:11 en 5:33 APV.

De belangrijkste aanbevelingen voor de gemeente Waalre zijn:
- Het tijdig aanpassen van de APV.
- Het bekend maken van de van rechtswege verleende beschikking.
- Het opnemen van nadere voorschriften voor enkele vergunningenstelsels.
- De termijnen goed bewaken.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Waalre
Datum2011-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk