De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regulering van de huidige en toekomstige parkeerbehoefte in de gemeente Reimerswaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Regulering van de huidige en toekomstige parkeerbehoefte in de gemeente Reimerswaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Hiermee is de grondslag uit de Woningwet voor het opnemen van stedenbouwkundige aspecten in de bouwverordening verdwenen. De gemeente Reimerswaal maakte tot 29 november 2014 gebruik van deze mogelijkheid door in de Bouwverordening Reimerswaal een parkeernormbepaling op te nemen. Omdat de gemeentelijke bouwverordening op grond van artikel 2.10, lid 1, onder b, van de Wabo juncto artikel 1b, lid 1, van de Woningwet een wettelijk verplichte toetsingsgrond voor aanvragen om omgevingsvergunning is, werden aanvragen om omgevingsvergunning getoetst aan de parkeernormbepaling uit de Bouwverordening Reimerswaal. Nu de wettelijke grondslag voor het opnemen van de parkeernormbepaling in de gemeentelijke bouwverordening verdwenen is, heeft de gemeente Reimerswaal geen toetsingsgrond voor aanvragen om omgevingsvergunning met betrekking tot het onderwerp parkeren. Om onwenselijke situaties in de praktijk, zoals overlast in het openbaar gebied door het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe ontwikkelingen, te voorkomen wil de gemeente toetsingscriteria ten behoeve van aanvragen om omgevingsvergunning creëren om de huidige en toekomstige parkeerbehoefte te reguleren. Er kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan als instrument ingezet kan worden om de parkeernormen juridisch bindend te maken. In de huidige bestemmingsplannen kan door middel van een parapluherziening een parkeernormbepaling opgenomen worden. Om te voorkomen dat in de bestemmingsplannen uitgebreide regelingen opgenomen moeten worden kan in het bestemmingsplan verwezen worden naar een parkeernota waarin de parkeernormbepaling wordt uitgewerkt in toetsingscriteria. De parkeernormbepaling kan na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden opgenomen in het omgevingsplan als een algemeen geformuleerde juridisch bindende regel. Beleidsregels kunnen deze juridisch bindende regel nader uitleggen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Reimerswaal
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk