De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De werkgeversaansprakelijkheid: het einde van een rechtsontwikkeling?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De werkgeversaansprakelijkheid: het einde van een rechtsontwikkeling?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Iedere week is er weer een werknemer die schade tijdens zijn werkzaamheden oploopt. Indien de werknemer ernstig letsel heeft en hierdoor schade lijdt, wil hij deze schade van de werkgever vergoed krijgen. Een werknemer heeft twee gronden om de werkgever aansprakelijk te stellen, artikel 7:658 en 7:611 BW. Als de werknemer een beroep op deze artikelen wil doen, zal hij aan de voorwaarden van het artikel moeten voldoen. De voorwaarden vloeien voort uit de artikelen, maar zijn nader ingevuld in de jurisprudentie. Artikel 7:658 BW kent drie voorwaarden: in de uitoefening van de werkzaamheden, de zorgplicht en bewuste roekeloosheid of opzet. Als de werknemer de eerste voorwaarde kan aantonen, heeft hij in beginsel recht op een schadevergoeding voor alle geleden schade. Indien de werkgever kan aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan of dat de werknemer bewust roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld, is hij echter niet aansprakelijk. Artikel 7:611 BW kent daarentegen maar één voorwaarde: goed werkgever. Voor een beroep op artikel 7:611 BW zijn twee categorieën mogelijk. De eerste categorie omvat de bijzondere situaties, waaronder ongevallen in de privésfeer of tijdens een personeelsuitje of dienstreis. Het goed werkgeverschap kan hierbij een zorg- en preventieplicht of een verzekeringsplicht inhouden. Daarnaast is er de categorie verkeersongevallen, waaronder werkverkeer, gewoon of bijzonder woon-werkverkeer en ongemotoriseerde verkeersdeelnemers vallen. Het doorslaggevende criterium om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, is of er sprake is van schade in de uitoefening in de werkzaamheden. De voorwaarde goed werkgever houdt voor deze categorie in dat de werkgever een behoorlijke verzekering voor de werknemers afsluit.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersSmits Advocatuur
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk