De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De verplichte vrijwilligheid van de banenafspraak

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De verplichte vrijwilligheid van de banenafspraak

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In samenhang met de Participatiewet is de regeling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gevormd. Deze regeling moet bewerkstelligen dat meer mensen met een arbeidsbeperking kunnen participeren binnen de
arbeidsmarkt. Dit is vormgegeven door middel van de banenafspraak. Deze afspraak houdt in dat alle werkgevers zich garant stellen voor in totaal 125.000 banen in 2026, 100.000 banen te creëren door de marktsector en 25.000 door de overheid. Tot aan 2026 is per jaar een aantal banen afgesproken dat in dat betreffende jaar moet zijn behaald. Indien blijkt bij de jaarlijkse monitoring dat dit aantal niet is behaald, wordt een quotum geactiveerd. Een nog vast te stellen quotumpercentage moet bepalen hoeveel garantiebanen binnen een organisatie moeten zijn gecreëerd. Het percentage is nog niet bekend, maar een eerste inschatting komt neer op respectievelijk 1,25% in 2017 tot 2,5% in 2026. Wanneer blijkt dat een organisatie zich onvoldoende heeft ingezet voor het creëren van garantiebanen, volgt een quotumheffing. Dit is een jaarlijkse boete van € 5.000,00 per niet gecreëerde garantiebaan. In dit onderzoekrapport, dat in opdracht van de afdeling HR en Opleiding van GGZ Westelijk Noord-Brabant is uitgevoerd, is de Wbqa uiteengezet. Daarbij is specifiek ingegaan op de doelgroep en is onderzocht in hoeverre GGZ WNB op dit moment voldoet aan de gestelde wetgeving, zodat zij inzicht verkrijgt in haar positie en eventueel actie kan ondernemen om ervoor te zorgen dat zij zo veel mogelijk het risico op een boete kan voorkomen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGGZ Westelijk Noord-Brabant
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk