De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de stimulatie van creativiteit in Oeganda:

In welk opzicht levert flexibel associëren een bijdrage aan het vergroten van creativiteit bij leerlingen van zeven tot tien jaar in K.?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de stimulatie van creativiteit in Oeganda:

In welk opzicht levert flexibel associëren een bijdrage aan het vergroten van creativiteit bij leerlingen van zeven tot tien jaar in K.?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor dit onderzoek zijn de leerlingen van P2, kinderen varie rend van zeven tot tien jaar, en ik gedurende vier weken aan de slag gegaan met creativiteit stimulerende opdrachten. Deze opdrachten waren voornamelijk gebaseerd op het stimuleren van flexibel associe ren zodat uiteindelijk de creativiteit zou worden vergroot. Dit vormde tevens het doel van mijn onderzoek; het vergroten van de creativiteit in een ontwikkelingsland. Omdat ik de afgelopen vier maanden op zo’n bijzondere plek zat wilde ik dit verwerken in het onderzoek. Daarom heb ik mij gefocust op creativiteit in Oeganda, wat betekent creativiteit voor hen? In Nederland wordt hier de afgelopen jaren extra aandacht aan besteed, maar in Oeganda zal niet het geval zijn. Daarom wilde ik onderzoeken hoe ik, met de theorie van Byttebier, de kinderen verder kon helpen in de groei naar creativiteit. Dit leverde de volgende onderzoeksvraag op: In welk opzicht levert flexibel associëren een bijdrage aan het vergroten van creativiteit bij leerlingen van zeven tot tien jaar in K.?
Bij een primary and nursery school werd er voor mijn komst nog weinig tot niks aan Art & Craft gedaan, het vak dat zou moeten dienen ter bevordering van de creativiteit. Door gebrek aan kennis, materiaal en motivatie geven de leraren dit vak alleen ter opvulling van de tijd. Tijdens mijn eerste weken in K. merkte ik al snel dat ik mijn onderzoek moest bijsturen en moest aanpassen naar de hun situatie. Hoe kan ik van de leerlingen verwachten dat zij flexibel gaan associe ren als ze nooit hebben geleerd flexibel te zijn, niet weten wat associe ren is en bovendien al moeite hebben met het maken van een tekening. Daarom wilde ik mij niet alleen focussen op het stimuleren van flexibel associe ren maar ook op het maken van plezier, eigen keuzes en mooie werkjes. Ik heb de oefeningen van Byttebier gecombineerd met creatieve lessen die beter bij hun omgeving pasten. Zo hebben we gekleid met zand en water, speelgoed gemaakt van vuilnis en tekeningen gemaakt in de natuur. Deze oefeningen waren betekenisvol voor de leraren en leerlingen. Tijdens de procedure heb ik niet alleen de leerlingen aan het werk gezet want ik had ook hulp van de leraren nodig. Na het maken van een theoretisch kader kende ik meerdere definities van creativiteit, maar deze waren allemaal niet van toepassing binnen het ontwikkelingsland waar ik mij op dat moment bevond. Daarom heb ik de leraren geï nterviewd over het onderwerp ‘creativiteit’. Ik wilde weten wat dit voor hun inhoudt en hoe zij hierover dachten. De individualistische samenleving in Nederland is aan het veranderen, er wordt er steeds meer binnen een groep nagedacht over het leven. Ook creativiteit krijgt daarbij een steeds belangrijkere rol; het is dan ook e e n van de 21st century skills. De resultaten van de interviews heb ik geanalyseerd en verwerkt in een tabel. Ik concludeerde dat de leerkrachten, met hun kennis, zijn blijven hangen in de 19de eeuw. In deze tijd zag men creativiteit als iets moois en nieuws cree ren. Opvallend was dat A., met haar Nederlandse invloeden, al veel meer aansluit met wat wij momenteel definie ren als ‘creatief’. De resultaten van de leerlingen heb ik verwerkt in twee grafieken. In deze grafieken kunt u aflezen dat de leerlingen na een maand meer associaties konden maken. Ze konden makkelijker, sneller en kwalitatief beter associe ren. Echter is het de vraag of leerlingen echt creatiever door de oefeningen van byttebier of door het feit dat er aandacht werd besteed aan het creatieve vermogen van de leerlingen?

Toon meer
OrganisatieMarnix Academie
PartnerMarnix Academie
Datum2017-07-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk