De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Afghaanse interventie in veiligheidsperspectief

Rechten:

De Afghaanse interventie in veiligheidsperspectief

Rechten:

Samenvatting

De motivatie voor de interventie en stabilisatie van Afghanistan door voornamelijk westerse
staten komt voort uit wederzijdse veiligheidsbelangen, vooral energieveiligheid. Gelet op de
toenemende schaarste van delfstoffen en instabiliteit in het Midden-Oosten is het belang
van de Kaspische Zee regio en Centraal Azië toegenomen. Afghanistan is in dit geheel een
insulator state en kan daarmee energy bridge zijn mits stabiel genoeg.
Militairen, diplomaten en ontwikkelingswerkers dienen nauw en geïntegreerd samen te
werken om de interventiedoelstellingen, uit gedrukt in economische en politieke belangen,
te kunnen verwezenlijken. De rol van het militaire instrument in de stabilisatie is essentieel
in het behalen van een duurzame vrede. Ze creëren randvoorwaarden voor het stabilisatieproces
door het afdwingen en behouden van de negatieve vrede en nemen initieel deel aan
het scheppen van een positieve vrede. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van de situatie
en de eigen belangen. De stabilisatie van Afghanistan is complex en een uitdaging; met
behulp van het veelomvattende negatieve en positieve vredesconcept van Johan Galtung
wordt het gemodelleerd. De dominante rol van de functionerende staat in dit geheel wordt
nader beschouwd aan de hand van tien criteria zoals beschreven door Ashraf Ghani en
Claire Lockhart.
De (economische) belangen in de Afghaanse regio motiveren de interveniënten om Afghanistan
te stabiliseren en vervolgens in staat te zijn de economische belangen te exploiteren.
De spin-off die hiermee gepaard gaat is van vitaal belang voor het duurzame herstel van de
Afghaanse staat, economie en samenleving. Andersom geredeneerd, een stabiel Afghanistan
is essentieel om economisch belangen in de regio te kunnen exploiteren. Afghanistan blijkt
echter een geopolitieke speelbal, niet alleen vanwege botsende economische belangen van
de belangrijkste spelers in de regio maar ook vanwege mondiale belangen waardoor het
stabiliseren van Afghanistan niet beperkt blijft tot het opbouwen van de staat en de economie.
De interveniënten worden gemotiveerd bij het opbouwen van de functionerende Afghaanse
staat, behalve door idealistische motieven zoals het herstellen van de rechtsorde, door het
kunnen exploiteren van delfstoffen in de Afghaanse regio. Voor de exploitatie is Afghanistan
een belangrijke transporthub en daarmee een energy bridge maar dient stabiel genoeg te
zijn om het transport mogelijk te maken en de enorme investeringen in olie- en gaspijpleidingen
te kunnen billijken.
Nauwe samenwerking tussen ISAF, UNAMA en de Afghaanse regering is cruciaal voor
herstel van de vitale infrastructuur en bestuur op zowel nationaal, provinciaal als districtsniveau
alsook bij het (weder)opbouwen van de economie en de staat. De spelers dienen
daarom steeds overtuigd te zijn van het eigen veiligheidsperspectief om de economische
alsook de idealistische doelstellingen van het langdurige vredesproces na te kunnen blijven
streven en het creëren van duurzame vrede en stabiliteit voorgang te laten houden.

Toon meer
OrganisatieNederlandse Defensie Academie
LectoraatFaculteit Militaire Wetenschappen
Gepubliceerd in
Jaar2009
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk