De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schoolontwikkeling en verandermanagement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Schoolontwikkeling en verandermanagement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van het onderzoek gegeven dat in de volgende hoofdstukken beschreven wordt.
In de bovenbouw van SBO Aquamarijn zal een verandertraject worden gestart met betrekking tot het invoeren van leerlingportfolio’s. Om dit traject zo goed mogelijk van de grond te laten komen, is er eerst een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Het doel van dit onderzoek is om te kijken op welke manier de directie van SBO Aquamarijn de leerlingportfolio’s in kan voeren rekening houdend met de cultuur onder de leerkrachten van de bovenbouw. Om inzicht te krijgen in deze cultuur is gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten. Uit de vragenlijst van Jutten (2003) is gebleken dat de meeste bovenbouwleerkrachten graag in een team leren. Dit houdt in dat de leerkrachten graag van en met elkaar leren, dat er openheid in het team is en dat leerkrachten openstaan voor feedback (Senge, 1996). Uit een vragenlijst van Van den Berg en Vandenberghe (2010) kwam naar voren dat de leerkrachten van de bovenbouw in de fase van de zelfbetrokkenheid zitten. Dit betekent dat leerkrachten gericht zijn op wat de verandering voor henzelf op werkgebied betekent. Ze hebben twijfels over het nut van de verandering en vragen zich bijvoorbeeld af of ze er veel tijd aan kwijt zullen zijn. Uit een korte vragenlijst, door de onderzoeker opgesteld, is gebleken dat vrijwel alle leerkrachten behoefte hebben aan meer informatie over het verandertraject. Advies aan de directie is onder andere om de informatie over leerlingportfolio’s eerst schriftelijk en vervolgens tijdens een vergadering te geven. Hierbij moet voldoende gelegenheid zijn tot het bespreken van de informatie en het vormen van een mening erover. Daarmee wordt ook het urgentiebesef van het verandertraject gevestigd. Dit past volgens Evans (2001), Fullan en Van Beek (2007), Kotter en Cohen (2012) en Mars (2012) bij de eerste fase van een veranderingstraject. Het geven en bespreken van informatie in een groep sluit aan bij het teamleren en ook bij de gewenste familiecultuur van de bovenbouw van SBO Aquamarijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-02-01
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk