De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie heeft gezegd dat gemiddeld presteren voldoende is? : Praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie heeft gezegd dat gemiddeld presteren voldoende is? : Praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is onderdeel van de Master Special Educational Needs. In deze samenvatting wordt kort de aanleiding en het onderwerp van het uitgevoerde onderzoek beschreven. Daarnaast wordt de conclusie gegeven en worden kort de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek besproken.
Dit onderzoek is ontstaan vanuit de verlegenheidssituatie van de intern begeleider van odbs de Westerschool te Wildervank, die ondervond dat leerlingen op haar school teveel C-scores haalden op CITO lezen. Er was te weinig sprake van A- en B-scores en teveel van D- en E-scores. Wentink en Verhoeven (2004) en van Spiegel (2011) geven aan dat de scoreverdeling in een gemiddelde klas als volgt dient te zijn: 25% A-score, 25% B-score, 25% C-score, 15% D-score en 10% E-score. Dit houdt in dat het landelijk gemiddelde ligt tussen B en C, wat betekent dat de Westerschool volgens de intern begeleider ondergemiddeld presteert met teveel C-, D- en E-scores.
Men werkt op de Westerschool planmatig aan de verbetering van het onderwijs vanuit verschillende perspectieven. Er wordt ingezet op organisatorische veranderingen als de invoering van het groepshandelingsplan, de verbetering van leerkrachtvaardigheden en daarmee de verbetering van leerlingresultaten. Dit heeft echter tot op heden geen zichtbare positieve resultaten opgeleverd, wat betekent dat gezocht moet worden naar andere oorzaken, en daarmee oplossingen, voor deze verlegenheidssituatie.
Omdat men in het schoolteam, onder begeleiding van de ingeschakelde externen, intensief werkt met de opstelling van groepshandelingsplannen en deze dus ook geen extra aandacht of interventie behoeven, is het interessant om nu eens te gaan onderzoeken op welke manier het groepshandelingsplan ten uitvoer wordt gebracht in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hoe ziet het didactisch handelen van de groepsleerkracht eruit? Welke materialen en modellen gebruikt de groepsleerkracht ter ondersteuning van de gebruikte methode? En bestaan er verschillen in de didactiek van leerkrachten die werken vanuit een gezamenlijk opgesteld, en dus gelijk, groepshandelingsplan?
Het onderzoek bevat steeds een vergelijking van de didactiek van twee groepsleerkrachten, respectievelijk groep 5a en groep 5 van odbs de Westerschool te Wildervank, onderzocht door middel van resultatenanalyses, observaties, interviews en interventie betreffende de didactiek van groepsleerkrachten. Het effect van de interventie is meetbaar gemaakt door gebruik te maken van een nulmeting in de vorm van CITO-resultaten van de januari-afname en een eindmeting in de vorm van CITO-resultaten van de juni-afname.
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat het didactisch handelen van de groepsleerkracht, en daarmee de uitvoering van het groepshandelingsplan, invloed heeft op de verbetering van de resultaten van leerlingen.
Het heeft in geval van onderzoek niet direct geleid tot een vergroting van de A/B-groep op het groepshandelingsplan, zoals de doelstelling nastreeft, maar er is een begin gemaakt door in beide groepen een aantal leerlingen uit de Herhalingsgroep een sprong vooruit te laten maken, waardoor ze na de juni-afname in de Basisgroep geplaatst kunnen worden. De verwachting is dan ook wanneer men actief en kritisch blijft werken aan het didactisch handelen van de groepsleerkrachten, deze trend voort zal zetten waardoor uiteindelijk de Verrijkingsgroep (A/B-groep) vergroot zal worden. Dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer men schoolbreed intensief blijft inzetten op de begeleiding van groepsleerkrachten met betrekking tot de uitvoering van het groepshandelingsplan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk