De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar lichaamsbewustzijn : binnen Behandelhuis 1 van het Jelgerhuis, Geestelijke Gezondheidszorg Friesland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar lichaamsbewustzijn : binnen Behandelhuis 1 van het Jelgerhuis, Geestelijke Gezondheidszorg Friesland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mindfulness is hip! Veelal gegeven door cognitief therapeuten of psychologen, maar wij als psychomotorisch therapeuten kunnen ook oefeningen aanbieden gericht op lichaams-bewustzijn, awareness en mindfulness. We doen dat immers al jaren én het zou ook niet verkeerd staan op onze evidence-based modulelijst, die in het huidige zorgsysteem en in het kader van de zorgprogrammering wel een aanvulling kan gebruiken.
Op een dagbehandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis in Leeuwarden, is onderzocht of cliënten inderdaad problemen hebben op het gebied van lichaamsbewustzijn of mindfull-zijn en of ze überhaupt behoefte zouden hebben aan een dergelijk aanbod?
Door middel van drie bestaande meetinstrumenten; Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Scale of Body Connection (SBC), Somatic Awareness Questionnaire (SAQ) en een ontwikkelde algemene vragenlijst zijn deze vragen beantwoord.
Geconcludeerd kan worden dat de onderzoeksgroep (N=16) inderdaad meer problemen ervaart op het gebied van lichaamsbewustzijn dan de normpopulatie behorende bij de verschillende vragenlijsten. De helft van deze cliënten is er zeker van dat lichaamsbewustzijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun behandeling c.q. doelen.
Er is een significante samenhang gevonden tussen de mate van het inzien van het belang van lichaamsbewustzijn voor de behandeling en de mate van lichaamsbewustzijn van dat moment (uitkomsten SBC subschaal body awareness en SAQ). Een hoge mate van belangrijkheid hangt samen met een hoge mate van lichaamsbewustzijn.
Daarnaast is ook een significante correlatie gevonden tussen de MAAS en de SBC (subschaal body dissociation). Een hoge mate van mindfulness hangt samen met een lage mate van dissociatie en andersom. Andere betekenisvolle verbanden (bijvoorbeeld tussen diagnostiek en uitkomsten van de meetinstrumenten) zijn niet gevonden.
De behoefte aan meer oefeningen gericht op mindfulness, awareness en lichaamsbewustzijn is tevens aangetoond. Ruim 68% wil bijvoorbeeld leren ontspannen en leren focussen op het hier en nu. De behoefte aan het leren opmerken van gevoelens en gedachten en er vervolgens afstand van kunnen nemen is het grootst met 81,3%.
Het opstarten van een specifieke PMT-module is, met daaraan gekoppeld een effectonderzoek, een logische en wenselijke vervolgstap.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
PartnerJelgerhuis, Geestelijke Gezondheidszorg Friesland
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk