De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen in het Voortgezet Onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie van het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen in het Voortgezet Onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds bijna 25 jaar bestaat in Nederland De Gezonde School en Genotmiddelen, het programma
voor het primair, voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs dat beoogt bij leerlingen (riskant)
middelengebruik en afhankelijkheid hiervan te voorkomen. Het programma kent vier pijlers en
wordt in opdracht van het ministerie van VWS permanent ontwikkeld en geïmplementeerd door het
Trimbos-instituut in samenwerking met GGD-en en regionale instellingen voor Verslavingszorg (IVZ).
Op basis van periodiek uitgevoerde evaluaties, zowel intern als extern wordt het programma stelselmatig
bijgesteld.
Naar het effect van dit preventieprogramma voor het onderwijs wordt stelselmatig intern en extern
onderzoek gedaan met het doel het programma permanent te kunnen verbeteren. In een onlangs
gerapporteerd onderzoek van de Radboud-universiteit (De Leeuw et al, 2014; Malmberg et al, 2014) is
gebleken dat het programma tot onvoldoende resultaat leidt in de praktijk. Het gebrek aan positieve
resultaten wordt aan allerlei factoren toegekend, waaronder aan het feit, dat het programma niet
altijd volledig en adequaat wordt uitgevoerd. Om hier meer inzicht in te krijgen werd het lectoraat
Verslavingspreventie van de Hogeschool Windesheim door het Trimbos-instituut gevraagd een onderzoek
uit te voeren naar de wijze waarop het programma geïmplementeerd is.
In dit onderzoek ging het dus niet om het effect van de inhoud van “De Gezonde School en Genotmiddelen”,
maar is nagegaan wat de succes- en faalfactoren van de implementatie van het preventieprogramma
zijn. In overleg met de opdrachtgever beperkte het onderzoek zich daarbij tot de
implementatie in het Voortgezet Onderwijs en ten dele in het MBO.
Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van februari tot en met augustus 2014.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
LectoraatVerslavingspreventie
Jaar2015
TypeRapport
ISBN978-90-77901-67-0
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk