De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het creëren van een positief groepsklimaat in de school.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het creëren van een positief groepsklimaat in de school.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag wordt een onderzoek beschreven dat is uitgevoerd op de Prinses Margrietschool te Rotterdam. De Prinses Margrietschool is een christelijke ontmoetingsschool met als belangrijk uitgangspunt het respectvol omgaan met andere geloofsovertuigingen. De school staat voor kwalitatief goed onderwijs. Een veilige leeromgeving voor het kind is een eerste vereiste van de school. De school gaat ervan uit dat een veilige leeromgeving essentieel is om tot goede prestaties te komen. Een goede sfeer en een goed klimaat staan centraal in de school. In dit onderzoek staat de praktijkvraag: 'Hoe kunnen leerkrachten en leerlingen van de Prinses Margrietschool een positief groepsklimaat bewerkstelligen? 'centraal.
Er is onderzoek gedaan door middel van een literatuurstudie en een vragenlijst aan de praktijk. Uit de literatuur komen de groepsaspecten motivatie of perceptie, structuur, interdependentie en interactie van Shaw (1971) naar voren. Deze groepsaspecten worden in het theoretisch kader in hoofdstuk 2 behandeld en komen terug in de vragenlijsten aan de praktijk, de analyse van de resultaten in hoofdstuk 4 en vormen de basis voor de conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 5. Voor het onderzoek zijn vragenlijsten uitgezet bij leerkrachten, schoolfunctionarissen en leerlingen. De vragenlijsten zijn zo veel mogelijk gebaseerd op de onderzoeksvragen en deelvragen om een helder beeld te krijgen van de praktijk. Uit het onderzoek blijkt dat het team op de Prinses Margrietschool op verschillende manieren werkt om een positief groepsklimaat te bewerkstelligen. Het team kijkt voornamelijk naar structuur zoals regels en het toepassen van de regels. Ook blijkt dat een groot deel van het team van de Prinses Margrietschool niet goed weet wat een positief groepsklimaat inhoudt en onvoldoende op de hoogte is van groepsdynamische processen in de groep en in de school. In de school wordt door de leerkrachten, schoolfunctionarissen en leerlingen veel aandacht besteed aan regels en structuur. Uit het onderzoek komt naar voren dat problemen rond het creëren van een positief klimaat ontstaan in de interactie in de groep en school. Het team geeft aan informatie te willen over het creëren van een goed groepsklimaat en over dynamische processen in de groep en school.
Er wordt aanbevolen na te gaan in hoeverre de school aandacht wil besteden aan regels en structuur en welke plaats het team wil dat regels en structuur krijgen in de school. Aanbevolen wordt om door middel van klassikale consultaties de interacties tussen leerkrachten en leerlingen in de school te bekijken en deze interacties in kaart te brengen.Ten slotte wordt aanbevolen te gaan werken volgens een stappenplan. Aangeraden wordt het zes-fasen model van Remmerswaal (2004) te gebruiken of het boek Grip op de Groep (Engelen, 2010) wat gebaseerd is op het zes-fasen model van Remmerswaal. Met het werken met een stappenplan wordt voorkomen dat er in de ontwikkeling van een groep en de ontwikkeling van een positief klimaat in de groep stappen worden overgeslagen die de groepsontwikkeling in de weg staan of het ontstaan van een positieve groep kunnen belemmeren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersPrinses Margrietschool te Rotterdam
Jaar2012
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk