De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eenheid in verscheidenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eenheid in verscheidenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
In dit praktijkonderzoek wordt onderzoek gedaan naar het onderwijs van de eerstejaarsklassen bij de Desk Top Publishing opleiding (DTP) op het ROC Rijn IJssel waar ik werkzaam ben als LGF (Leerling Gebonden Financiering) begeleider en docent, in het kader van Passend Onderwijs. Onderzocht zal worden wat precies met passend onderwijs bedoeld wordt en wat geleerd kan worden vanuit de literatuur over passend onderwijs. Resultaten van onderzoeken uit het buitenland worden geschetst en er wordt weergegeven wat in de literatuur geschreven is over passend onderwijs. Tevens wordt er informatie gegeven rond beleidsnota´s van overheid en Rijn IJssel betreffende passend onderwijs.
De twee klassen die zijn betrokken bij het praktijkonderzoek zijn gestart in september 2011. In iedere klas participeren zes studenten met een beperking. Een aantal heeft Leerling Gebonden Financiering (een geldbedrag dat aan de school wordt toegekend om de begeleiding van de student vorm te geven), de anderen niet. De studenten met een beperking komen zowel uit het speciaal- als uit het regulier voortgezet onderwijs.

Doel
Getracht vooruit te lopen op de nota's opgedragen door de overheid als: 'Focus op Vakmanschap' en 'Passend Onderwijs' waarbij de organisatie van onderwijs en begeleiding van studenten van doorslaggevend belang zal zijn voor het welslagen van de opleiding en de student. Door het belichten van ervaringen van diverse betrokkenen betreffende passend onderwijs bij en het bestuderen van theorie passend onderwijs, komt de onderzoeker tot conclusies.
De aanbevelingen die aan het eind van dit onderzoek worden gegeven kunnen een bron van inspiratie zijn voor de organisatie van onderwijs bij DTP volgend schooljaar. De onderzoeker hoopt hiermee bij te kunnen dragen aan de organisatie van passend onderwijs, zowel bij DTP, als bij andere opleidingen van Rijn IJssel.

Methode
Aan de hand van enquêtes en/of interviews met studenten, docenten, managers en begeleiders dit schooljaar, wordt een totaalbeeld gegeven van de organisatie van onderwijs en begeleiding in het schooljaar 2011-2012. Hoe wordt passend onderwijs ervaren door docenten, studentendienst, studenten? Door de resultaten van de enquêtes en interviews in het daglicht te stellen van het Rijn IJssel beleid en de nota's van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), literatuur en kennis te koppelen aan de resultaten van de enquêtes en interviews kan er gekomen worden tot conclusies en aanbevelingen.

Resultaten
De theorie en praktijk worden in verband met elkaar gebracht en van daaruit worden aanbevelingen gedaan over passend onderwijs in de toekomst. Aanbevelingen die kunnen worden gebruikt in het volgend schooljaar en bij andere opleidingen van Rijn IJssel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2013
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk