De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ketenintegratie in het onderwijs

een verkenning van landelijke initiatieven metbehulp van ICT-middelen in de onderwijsketen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ketenintegratie in het onderwijs

een verkenning van landelijke initiatieven metbehulp van ICT-middelen in de onderwijsketen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De veel genoemde paradigma-shift van "deelnemers zijn passanten binnen opleidingen" naar
"opleidingen zijn tussenstations voor deelnemers"1, behelst meer dan het doorvoeren van een paar
vernieuwende concepten binnen een onderwijsinstelling. Het vraagt minstens een heroriëntatie op de
autonome positie van de onderwijsinstellingen en opleidingen binnen de keten van het onderwijs.
Goed beschouwd vraagt het om een visie op onderwijs die niet gericht is op de eigen
onderwijsinstelling maar op de hele keten rondom de studieloopbaan van de student.
Binnen het bedrijfsleven en zeker in productiebedrijven is het begrip "ketenintegratie" al lang geen
nieuws meer. De noodzaak tot kostenbesparing en hogere rendementen, de vraag naar een lagere
leveranciersafhankelijkheid en de wil om meer service aan klanten te kunnen leveren, dwingt
organisaties tot nauwere samenwerking met verschillende partners in de keten. Dit wordt ondersteund
door nieuwe technologieën die de samenwerking met alle partijen steeds beter faciliteren. In het
onderwijs wordt het belang van samenwerking in de keten ook steeds duidelijker en worden de
technologische faciliteiten steeds verder ontwikkeld. We zien steeds meer initiatieven ontstaan op het
gebied van ketenintegratie in het onderwijs. Initiatieven die ondersteund worden door nieuwe of
bestaande technologieën.
In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar de huidige
initiatieven op het gebied van ketenintegratie in het Nederlands onderwijs. Hiertoe wordt in hoofdstuk
1 de context van dit onderzoek gegeven. In hoofdstuk 2 wordt de kern van het probleem beschreven,
gevolgd door de onderzoeksvraag van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de gebruikte begrippen
gedefinieerd, gehanteerde modellen uitgewerkt en wordt het onderzoek afgebakend. Hoofdstuk 4
geeft kort de onderzoeksopzet weer, gevolgd door de uitvoering en resultaten. In hoofdstuk 5 worden
conclusies en aanbevelingen gedaan.
Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit het Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie van de Christelijke
Hogeschool Windesheim en begeleid door lector dr. S.P.(Peter) van 't Riet.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
LectoraatICT en Onderwijsinnovatie
Jaar2009
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk