De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar onderwijs en begeleiding van ASSleerlingen in de reguliere klas.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar onderwijs en begeleiding van ASSleerlingen in de reguliere klas.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkonderzoek heb ik d.m.v. gestructureerde interviews en vragenlijsten een antwoord
willen krijgen op de centrale vraagstelling: Wat kenmerkt de houding van leerkrachten van het
Deltion College om inclusief onderwijs te verzorgen voor ASS- leerlingen in een reguliere
onderwijssetting?
De interviewvragen en de vragen van de vragenlijsten zijn door mijzelf ontwikkeld op grond van de
onderzoeksvragen.
Over het algemeen blijkt dat de leerkrachten van het Deltion College van mening zijn dat ASSleerlingen
in een reguliere groep goed te begeleiden zijn. Ze zeggen hier echter wel bij dat dit er niet
teveel moet zijn. In de interviews geven de leerkrachten aan dat de volgende zaken van belang zijn
om ASS- leerlingen goed te onderwijzen en te begeleiden. Men moet uitgaan van de mogelijkheden
en niet van de onmogelijkheden. Het aanbrengen van structuur is erg belangrijk, de opdrachten die
gegeven worden mogen niet te complex zijn. Er moet veel positieve feedback gegeven worden. De
leerkrachten met ASS- leerlingen in een reguliere groep moeten veel extra werk verrichten (extra
theorie en praktijk, extra individuele gesprekken en frequenter BPV bezoek ). Hiervoor worden er
geen extra middelen beschikbaar gesteld. Door bijna alle leerkrachten wordt aangegeven met
individuele leerroutes/ maatwerktrajecten te werken. Het werken op hun eigen tempo en niveau
wordt door de leerlingen als zeer positief ervaren.
Het doel van dit onderzoek was om niet zo zeer kwantitatieve gegevens te verkrijgen maar het is
meer gericht op kwalitatieve data. Door de verschillende uitspraken van leerkrachten uit de
interviews voortdurend te koppelen aan / en te vergelijken met de leerlinggegevens uit interviews en
de door hen ingevulde vragenlijsten ontstaat er een steeds duidelijker beeld over de houding van de
leerkracht. Dit komt doordat de percepties van de verschillende belanghebbenden samengebracht
worden. Dit wordt in de methodologie triangulatie genoemd (Harinck, 2008). Door het toepassen van
deze methode heb ik een beter inzicht gekregen in de processen die van invloed zijn op de houding
van de leerkracht m.b.t. het onderwijs aan ASS- leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk