De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agressief….boksen?! : Over de bijdrage van de methodiek van Dhr. F.M.B. Kuin bij de behandeling van een Antilliaanse jongen op het Gouvernements Opvoedings Gesticht in Curaçao.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Agressief….boksen?! : Over de bijdrage van de methodiek van Dhr. F.M.B. Kuin bij de behandeling van een Antilliaanse jongen op het Gouvernements Opvoedings Gesticht in Curaçao.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

C is een jongen van 13 jaar, van Antilliaanse afkomst en hij is zwakbegaafd. Hij is een Antilliaanse jongen, die zich op het G.O.G. problematisch gedraagt. Dit problematische gedrag is vooral een gevolg van zijn agressie.
In deze scriptie is onderzocht welke bijdrage de methode van Kuin kan leveren in de behandeling van C. Hij is zwakbegaafd en gedraagt zich vaak agressief. De methode van Kuin is echter niet ontwikkeld voor zwakbegaafde Antilliaanse jongeren. In de scriptie heb ik beschreven hoe ik de methode van Kuin heb betrokken bij de behandeling van C.
De methode van Kuin is gericht op het controleren van je agressie. Van de cliënt wordt gevraagd om zijn agressie eerst op te roepen en vervolgens zo snel mogelijk weer naar beneden te brengen. Kuin maakt gebruik van een boksarrangement in een cirkel, waar de agressie opgeroepen wordt. Vervolgens zal de cliënt buiten de cirkel zijn agressie weer naar beneden halen.
In deze scriptie pas ik de methode van Kuin toe bij C. Toch is volgens mijn visie het toepassen van de methode van Kuin niet genoeg om het probleemgedrag van C te verminderen. Naar mijn ideeën over agressieproblematiek heeft hij ook moeten leren om met vervelende 'probleem-last' situaties om te gaan. Hij heeft zich bewust moeten worden van de 'denkfouten' die hij maakt. Hij heeft moeten leren om zich meer assertief te gedragen. Ik heb voor deze laatste werkdoelen voor C, ook activiteiten gebruikt die niet zijn beschreven in de module van Kuin. Ik vond dat Kuin niet genoeg aandacht besteedde aan deze onderdelen van zijn problematiek.
Naast Kuin heb ik ook andere werkwijzen beschreven. Één van deze werkwijzen is de werkwijze, die Uijting gebruikt bij de behandeling van Licht Verstandelijk Gehandicapte jongeren. Deze werkwijze gaat ervan uit dat de agressie bij jongeren een gevolg is van irrationele gedachten en denkfouten. De werkwijze is er meer op gericht om irrationele gedachten en denkfouten bij jongeren te voorkomen. Tijdens mijn stage heb ik ervaren dat deze visie op het gedrag van jongeren heel herkenbaar is.
De behandeling heeft een positieve invloed gehad op het gedrag van C. Dat wil zeggen dat zijn agressieve gedrag is verminderd buiten de therapie. Doordat ik naast Kuin ook andere activiteiten heb gedaan in mijn behandeling, kan ik geen eerlijk antwoord geven over de bijdrage van Kuin aan de gedragsverandering van C buiten de therapie. Ik moet hier echter wel de noot maken dat ik hier eigenlijk nooit eerlijke uitspraken over zou kunnen doen. Gedragsverandering binnen de therapie wil namelijk niet zeggen dat er buiten de therapie ook sprake is van een gedragsverandering.
De gedragsverandering van C, buiten de therapie om, betrek ik dus niet bij mijn conclusie over wat de bijdrage van de methode van Kuin is in de behandeling van C. Toch wil ik hier wel mijn ideeën over geven. Mijn conclusie over de bijdrage van Kuin in de behandeling, trek ik uit de gedragsveranderingen die ik bij C heb gezien,binnen de therapie, tíjdens het toepassen van de methode van Kuin.
Mijn conclusie is dat C zich d.m.v. de methode van Kuin, vooral heeft ontwikkeld op het gebied van het controleren van agressie en het bewust worden van lichaamssignalen. Ook heeft hij d.m.v. Kuin geleerd hoe hij de agressie die hij voelt in zijn lichaam, snel kan verminderen.
Mijn idee over de bijdrage van Kuin in de gedragsverandering van C buiten de therapie is, dat hij d.m.v. deze methode meer vat heeft gekregen op zijn agressie. Het controle systeem over zijn agressie is versterkt. Hij is hierdoor minder snel geneigd om de agressie die hij voelt in zijn lichaam ook daadwerkelijk te uiten in zijn gedrag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnerGouvernements Opvoedingsgesticht (G.O.G.) in Curaçao
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk