De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het begeleiden van kinderen van gescheiden ouders.

Welke interventies kunnen leerkrachten van CBS De Fontein inzetten om leerlingen van gescheiden ouders te begeleiden?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het begeleiden van kinderen van gescheiden ouders.

Welke interventies kunnen leerkrachten van CBS De Fontein inzetten om leerlingen van gescheiden ouders te begeleiden?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van het praktijkgericht onderzoek is het in kaart brengen van de gevolgen van een echtscheiding op de ontwikkeling van leerlingen op CBS De Fontein en welke rol de school hier in kan spelen. De centrale vraagstelling die bij het onderzoek hoort is welke interventies leerkrachten van CBS De Fontein kunnen inzetten om leerlingen van gescheiden ouders te begeleiden. Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd met bijbehorende deelvragen. Er is gekozen voor een surveyonderzoek. De doelgroepen van het onderzoek zijn de leraren die werkzaam zijn op CBS De Fontein, de directie en de intern begeleiders die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid op CBS De Fontein, de leerlingen waar de ouders van gescheiden zijn en hun ouders. Om gegevens te verzamelen zijn vragenlijsten gebruikt, interviews afgenomen, heeft er een analyse plaats gevonden van het leerling dossier en is er relevante literatuur doorgenomen. Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen. Amato (2001) geeft aan dat kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt, op veel punten slechter functioneren dan kinderen uit intacte gezinnen. De leerkrachten op De Fontein bieden leerlingen hulp, maar niet structureel en het is niet duidelijk wat begeleiding precies inhoudt. Van der Pluijm en Grevelt (2013) geven aan dat de leerkracht een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen tijdens alledaagse momenten in de klassensituatie. Zij geven een aantal handreikingen voor de alledaagse begeleiding van het kind van gescheiden ouders zoals: toon meerzijdige partijdigheid, luister naar het kind en toon belangstelling en begrip voor de situatie. Er zijn op de Fontein geen afspraken gemaakt en vastgelegd over het begeleiden van leerlingen van gescheiden ouders. Ouders en leerlingen hebben wel hulp ervaren, maar tevens hebben ze begeleiding gemist. Van belang is dat er een protocol echtscheiding komt op De Fontein. Hierin worden afspraken rond echtscheiding vastgelegd, staat in omschreven hoe de informatieverstrekking naar ouders plaats vindt en welke hulp door de leerkracht gegeven kan worden. Verder staat in het protocol omschreven welke rol de ouders spelen in de begeleiding en is in het protocol een theoretisch kader opgenomen als achtergrondinformatie.
Mijn dank gaat hierbij uit naar mijn collega’s en studiegenoten Emmy Mulder en Annette Hoekstra-Pel, naar mijn critical friend Ellen Dunnik van de studie Master SEN en naar mijn studiebegeleider Hannie Fokkens van Windesheim. Maar bovenal naar mijn vrouw Karen en mijn kinderen Tom en Elmar, voor alle steun die ze mij gegeven hebben!

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Datum2013-06-07
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk