De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

LICHAAMSGERICHT WERKEN BIJ KINDEREN IN HET REGULIER BASISONDERWIJS

een onderzoek naar het effect van lichaamsgericht werken bij kinderen in groep vier op het regulier basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

LICHAAMSGERICHT WERKEN BIJ KINDEREN IN HET REGULIER BASISONDERWIJS

een onderzoek naar het effect van lichaamsgericht werken bij kinderen in groep vier op het regulier basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is het effect gemeten dat lichaamsgerichte oefeningen hebben op het gevoel van eigenwaarde bij kinderen in het regulier basisonderwijs. Met lichaamsgerichte oefeningen worden oefeningen bedoeld waarbij de focus ligt op het bewustzijn en ervaren van het lichaam. Het onderzoek is afgenomen bij kinderen uit groep vier. In de onderzoeksgroep zijn de lichaamsgerichte oefeningen aangeboden. Aan de controlegroep zijn algemene speluren aangeboden.
Met behulp van de Competentie Belevingsschaal voor Kinderen vragenlijst (CBSK) is een voor- en nameting gedaan. CBSK heeft 6 subschalen, hiervan zijn er 3 gebruikt in dit onderzoek, te weten: sociale acceptatie, de gedragshouding en het gevoel van eigenwaarde.
Het onderzoek heeft als uitgangspunt gerelateerde literatuur en onderzoek. In meerdere landen is onderzoek gedaan naar het effect van aanraking op het lichaam. Het effect hiervan blijkt positief te zijn. Zo zijn massagelessen in Scandinavische landen, zoals Denemarken, opgenomen in het reguliere lesprogramma. In Nederland is echter nog geen onderzoek gedaan. Wel worden er op verschillende scholen massagelessen gegeven. Dit na eerdere positieve ervaringen met toegepaste massagelessen op scholen.
De resultaten van de vragenlijsten die de leerlingen van zowel de onderzoeksgroep als de controlegroep hebben ingevuld zijn met elkaar vergeleken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de lessen die zijn gegeven geen duidelijk aantoonbaar effect hebben gehad op de eerder genoemde drie subschalen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk