De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jonge ambtenaren houd ze vast! : een onderzoek naar de wensen en behoeften van de jonge Zwolse ambtenaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jonge ambtenaren houd ze vast! : een onderzoek naar de wensen en behoeften van de jonge Zwolse ambtenaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gevolgen van de vergrijzing en ontgroening wordt niet alleen een uitdaging voor de
staatskas maar ook voor alle organisaties. Er komen naar verhouding méér ouderen en
minder jongeren bij waardoor de komende jaren een krapte op de arbeidsmarkt gaat
ontstaat.
Het gemeentelijke personeelsbestand is meer vergrijst dan dat van de marktsector. De
verjonging van de gemeenten stagneert, terwijl het aandeel ouderen binnen gemeenten
toeneemt. Als gevolg daarvan neemt de vervangingsvraag van deze sector de komende
jaren fors toe waarin de uitstroom van HBO en universitair studenten gelijk is aan de
totale personeelsbehoefte van de overheid exclusief de marktsector.
De Gemeente Zwolle is geen uitzondering op deze regel. De organisatie wordt
geconfronteerd met:
• een uitstroom tussen 2007 en 2001 van 31 % van haar totaal personeelsbezetting. Deze
prognose is gebaseerd op het aantal medewerkers dat met pensioen (zullen) gaan;
• het feit dat gemeenten een saai en stoffig imago hebben. Uit onderzoek blijkt dat
Gemeenten onder jongeren geen geprefereerde positie op de arbeidsmarkt hebben;
• een kleine groep jongere medewerkers. Slechts 8% van het totaal aantal ambtenaren is
jonger dan 30 jaar.
Eén van de gemeentelijke prioriteiten ligt op dit moment in het vasthouden van haar
jongere ambtenaren. Het moet aantrekkelijker worden om voor de Gemeente Zwolle te
blijven werken. Dit rapport voorziet de organisatie van een inzicht van de wensen en
behoeften van de Zwolse jonge ambtenaar en hoe zij hen kan blijven boeien.
Het gehouden onderzoek is gericht op de loopbaankeuzes van de Zwolse jonge
ambtenaren: waarom treden ze bij de Gemeente Zwolle in dienst? Waarom willen ze bij
de Gemeente Zwolle blijven werken? Welke motieven liggen ten grondslag aan hun
loopbaankeuzes en wat vinden ze van de organisatie?
Het belangrijkste motief voor de jonge Zwolse ambtenaren om voor de Gemeente Zwolle
te kiezen als werkgever is de inhoud van het werk. De jonge Zwolse ambtenaren streven
naar plezier in het werk én kennis en ervaring op te doen.
Het werk wordt getypeerd door de jonge ambtenaren als afwisselend. Verder vinden ze dat
het werk verantwoordelijkheid en vrijheid biedt. Deze factoren inclusief een goede
werksfeer zorgen ervoor dat de jonge Zwolse ambtenaar bij de gemeente Zwolle wil
blijven werken.
Uit dit onderzoek blijkt dat de werkmotieven van jonge Zwolse ambtenaren gericht zijn op
het zoeken van persoonlijke ontwikkelingen Ze willen een baan die aan hun eigen
intrinsieke motieven tegemoet komt.
De jonge Zwolse ambtenaren ervaren de organisatie als veelzijdig waarin ze zich op
verschillende vlakken kunnen inzetten. Ze zijn tevreden met de organisatie en de
mogelijkheden die hen tot nu toe wordt geboden.
De bevindingen van dit onderzoek leidt tot de conclusie dat de jonge Zwolse ambtenaren
het over het algemeen naar hun zin hebben. Ze beschouwen de gemeente Zwolle als een
goede werkgever maar ze vinden ook dat bepaalde factoren kunnen worden verbeterd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingManagement & Law
Jaar2007
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk