De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verhoden van het technisch leesniveau

technisch leesonderwijs op CNS Balkbrug

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het verhoden van het technisch leesniveau

technisch leesonderwijs op CNS Balkbrug

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Scholen toetsen het technisch leesniveau van leerlingen door middel van de Drie-Minuten-Toets (DMT). Wanneer hier een onvoldoende uitkomt wordt er verwacht dat de leerkracht actie onderneemt. Op basisschool CNS Balkbrug wordt de methode Estafette ingezet om zwakke lezers in kleine groepjes leesinstructie te geven en middels opdrachten en teksten lezen op een hoger niveau te tillen. De school ervaart alleen niet altijd vooruitgang in het leesniveau. Er zijn leerlingen die blijven hangen op een niveau of die juist achteruitgaan. Hierin ervaren de leerkrachten een verlegenheid. Daarom is vanuit deze verlegenheid een centrale vraag geformuleerd:

‘Aan welke voorwaarden moet het aanbieden van technisch lezen op CNS Balkbrug voldoen
om het technisch leesniveau bij de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 te verhogen?’

Om antwoord te krijgen op deze vraag is er een literatuurstudie gedaan en zijn er ook onderzoeksinstrumenten ingezet. Uit de literatuur zijn verschillende voorwaarden gehaald waar aan het technisch leesonderwijs moet voldoen. Ook is gekeken naar de methode die de school gebruikt. Vanuit de voorwaarden voor technisch leesonderwijs zijn onderzoeksinstrumenten ontworpen. Bij het onderzoek zijn zowel de leerkrachten, de leesbegeleiding, de taalcoördinator, de leerlingen en de ouders betrokken. Uit de leerlingenenquête blijkt dat de leerlingen verschillende leesmaterialen kiezen tijdens het stillezen. Niet in alle groepen mag dit. Daarnaast blijkt uit de leerkrachtenenquête dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor technisch lezen in de groepen 4 tot en met 8. Er wordt alleen weinig voorgelezen. Ook uit de leerlingenenquête blijkt dat de leerkrachten weinig voorlezen, maar ook weinig aandacht aan boekkeuze schenken. De leerlingen worden op zichzelf aangewezen wanneer het gaat om kiezen van boeken. Ouders geven in de ouderenquête aan tevreden te zijn over de informatie die de school geeft over het niveau dat de leerlingen hebben behaald. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de school meer informatie mag geven over wat er thuis gedaan kan worden om het leesniveau te bevorderen. Vanuit de informatie verkregen uit de onderzoeksinstrumenten is geconcludeerd dat de leerkrachten veel aandacht schenken aan zwakke lezers, maar weinig aandacht schenken aan sterke lezers. Zij worden onvoldoende uitgedaagd en geven zelf aan niet altijd geconcentreerd te kunnen lezen. Wanneer leerkrachten meer aandacht geven aan de leerlingen wat betreft boekkeuze en voorlezen wordt er meer gedaan aan het verhogen van het leesniveau.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerCNS, Balkbrug
Datum2013-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk