De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelling, hoe doen we het eigenlijk?

een onderzoek ter verbetering van het spellingonderwijs op basisschool de Ark. Eirin Smit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelling, hoe doen we het eigenlijk?

een onderzoek ter verbetering van het spellingonderwijs op basisschool de Ark. Eirin Smit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door middel van dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag wat
leerlingen en leerkrachten op basisschool de Ark nodig hebben om betere resultaten te
behalen voor spelling. Door te praten met diverse geledingen binnen de school, te weten de
leerkrachten, leerlingen en directeur is er een beeld gevormd van het huidige
spellingonderwijs. Er wordt op de Ark wel gewerkt met directe instructie alhoewel er geen
model gebruikt wordt om de lessen te versterken. Binnen het onderzoek is bekeken in
hoeverre het IGDI-model en coöperatieve werkvormen zouden kunnen bijdragen aan een
betere opbrengst.
De school is een traject gestart voor het invoeren van HGW en opbrengstgericht werken.
Door de leerkrachten te leren resultaten te analyseren en daadwerkelijk te handelen naar
aanleiding van de opbrengsten, kan effectiever ingespeeld worden op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen. Dit zou vormgegeven kunnen worden door het hanteren van 'gelaagde'
instructie, een instructievorm waarbij de groep naar aanleiding van behaalde toetsresultaten
ingedeeld wordt in drie of vier lagen, afhankelijk van het gekozen model. Iedere 'laag' met
eigen instructiebehoeften wordt een passend aanbod gegeven. Aansluitend bij deze
passende instructie zouden werkvormen aangeboden moeten worden die ervoor zorgen dat
de opgedane kennis ook daadwerkelijk geconsolideerd wordt.
Het huidige spellingonderwijs beperkt zich voornamelijk tot het maken van werkbladen en
oefeningen behorend bij de methode. Uit het onderzoek blijkt, dat leerlingen de opgedane
spellingkennis nauwelijks kunnen toepassen bij andere vakken.
Na een periode op de voorgestelde manier te hebben gewerkt, zullen de leerkrachten met
elkaar moeten bekijken wat het vernieuwde spellingonderwijs heeft opgeleverd. Door het
opnieuw analyseren van de resultaten en het aanpassen van het aanbod, gaat men cyclisch
werken. Dit is de wens van de directeur en een duidelijk uitgangspunt van opbrengstgericht
werken en HGW

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk