De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een boekje opendoen in het eerste leerjaar

een onderzoek naar de factoren die er toe bijdragen dat meer leerlingen aan het eind van het eerste leerjaar AVI-niveau 2 behalen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een boekje opendoen in het eerste leerjaar

een onderzoek naar de factoren die er toe bijdragen dat meer leerlingen aan het eind van het eerste leerjaar AVI-niveau 2 behalen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een goede leesvaardigheid is bepalend voor de schoolloopbaan van kinderen en voor hun later
maatschappelijk functioneren. Bijna de helft van de leerlingen op school X, de school waar ik stage
loop, slaagt er echter niet in om op het einde van het eerste leerjaar (groep 3) minstens AVI-niveau 2
te behalen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om na te gaan wat de mogelijke oorzaken hiervan
zijn en hoe deze slechte leesresultaten in de toekomst kunnen worden vermeden.
In dit praktijkonderzoek worden de factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het verloop van
het leesproces in het eerste leerjaar in kaart gebracht. Via het laten invullen van vragenlijsten, het
afnemen van interviews en het hanteren van checklists, worden alle nodige gegevens verzameld. Ter
vergelijking is het nodig dezelfde gegevens te verzamelen op twee gelijkaardige scholen, waar wel
90% van de leerlingen op het einde van het eerste leerjaar AVI-niveau 2 behaalt. Daarnaast zal ook
de literatuur een belangrijke informatiebron zijn.
Het praktijkdeel in dit onderzoek vindt plaats van februari tot mei. In deze periode worden een
aantal voorgestelde interventies, op basis van de uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd. Dit zijn
het toepassen van verlengde instructie, duo-lezen en ELLO (Effectief Leren Lezen
Ondersteuningsprogramma).
Uit het onderzoek kunnen we besluiten dat het leesonderwijs op school X grondig hervormd dient te
worden. Er is vooral nood aan uitbreiding van de leestijd. Men moet ervoor zorgen dat leerlingen de
kans krijgen om minstens 400 minuten per week te lezen. De leesmethode kan men blijven
gebruiken als men er kritisch naar durft te kijken en streeft naar efficiëntie. Naast het materiaal
behorend bij deze methode, is het noodzakelijk om voldoende leesmateriaal te voorzien dat
leerlingen motiveert om te lezen. Alle leerlingen moeten goed opgevolgd worden, waarbij er reeds
vanaf begin september extra begeleiding is voor degenen die bestempeld werden als risicokleuters.
Wanneer leerlingen moeilijkheden ondervinden op gebied van lezen, dienen zij de nodige zorg te
krijgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk