De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

O, kom er eens kijken....

hoe ouders betrokken kunnen worden bij een leesontwikkeling van hun kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

O, kom er eens kijken....

hoe ouders betrokken kunnen worden bij een leesontwikkeling van hun kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste jaren is er veel geschreven over het onderwerp ouderbetrokkenheid. Om ouderbetrokkenheid te bevorderen wordt verwacht dat leerkrachten stappen zetten, waardoor ouderbetrokkenheid vorm kan krijgen. Uit dit onderzoek blijkt hoe ouders betrokken kunnen en willen worden. Aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen ouderbetrokkenheid te bevorderen. In het onderzoek wordt afstemming met ouders gezocht.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid wordt beschouwd als een van de belangrijkste kenmerken van effectieve scholen (Epstein, 2001; Hoover-Dempsey et al., 2005; Smit, Wester & Van Kuijk, 2012). De school en de ouders hebben onderlinge samenwerking nodig, die educatief partnerschap (De Wit, 2008) wordt genoemd. Om dit te bevorderen is een open houding van het schoolteam nodig. Naast de bereidheid om met ouders samen te werken zal de vaardigheid van leerkrachten vergroot moeten worden. Het bevorderen van ouderbetrokkenheid moet schoolbreed gedragen worden (Hoover-Dempsey et al., 2002). De partnerschap structuur moet duidelijk zijn voor leerkrachten en ouders. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende rol door een duidelijke visie en een passend beleid op ouderbetrokkenheid te ontwikkelen.

Leerlingen in groep 4 maken een grote sprong in de leesontwikkeling in de richting van een zelfstandige lezer. Deze verandering heeft invloed op de gewenste ondersteuning van ouders. Leerlingen zullen thuis leeskilometers (Smits & Van de Helm, 2003) moeten maken om een vloeiende, zelfstandige lezer te worden. De ondersteuning van ouders bestaat dan voornamelijk uit het helpen bij kiezen van boeken die hun kind graag leest en model zijn tijdens voorlezen.

Om de ouders te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind is het nodig af te stemmen op behoeften van de ouders. Ouders uit sociaal zwakke milieus en anderstalige ouders blijken moeilijk bereikbare oudergroepen voor de gemiddelde leerkracht. Afstemming op ouderbehoeften kan door overleg met ouders in de vorm van ouderpanels of informele ontmoetingsbijeenkomsten. Behoeften van ouders worden duidelijk door onderzoek. De leerkracht kan keuzes maken uit verschillende werkvormen die ouders betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind.

In dit onderzoek zijn voldoende aanbevelingen gevonden om ouderbetrokkenheid te bevorderen bij de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4. Uit het praktijkonderzoek blijken leerkrachten en MT samen verantwoordelijkheid te ervaren voor een open houding naar ouders. Ouders blijken positief over de informatie die zij ontvangen over de leesontwikkeling. De leerkrachten moeten de ouders meer op de hoogte brengen van de leesdoelen in groep 4 en welke ondersteuning de leerlingen van hun ouders nodig hebben. Met name ouders van leerlingen met een vertraagde leesontwikkeling geven aan vaker contact nodig te hebben via een persoonlijke mail of met een gesprek. In dit onderzoek geven zowel ouders als leerkrachten aan dat ouders vaker op school zouden willen kijken. De titel voor dit onderzoek is daarom: "O, kom er eens kijken.." Doordat ouders in de klas kijken, krijgen ouders inzicht wat kinderen moeten kunnen en raken ze meer betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind.

In hoofdstuk 5 staan aanbevelingen weergegeven. De aanbevelingen zijn bedoeld voor de onderzoeksgroep, maar kunnen helpend zijn voor iedere leerkracht die ouderbetrokkenheid bij de leesontwikkeling wil bevorderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
Datum2013-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk