De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mamma, lees je voor?

Onderzoek naar het vergroten van de ouderparticipatie in het leesproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mamma, lees je voor?

Onderzoek naar het vergroten van de ouderparticipatie in het leesproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgerichte onderzoek wordt bekeken wat nodig is om de ouders meer te betrekken bij het leesonderwijs in de groepen 1 tot en met 4 op de Zandberg. Doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag, namelijk hoe de ouderparticipatie met betrekking tot het leesonderwijs op school in de groepen 1 tot en met 4 vergroot kan worden en hoe het voorlezen en gezamenlijk lezen door kind en ouder in de thuissituatie gericht gestimuleerd kan worden. Hierdoor zal de leesontwikkeling gestimuleerd en het leesplezier van kinderen vergroot worden, waardoor het welbevinden van kinderen en ouders toeneemt.
Uit literatuuronderzoek blijkt de positieve invloed van voorlezen en gezamenlijk lezen door een ouder met het kind op de taal- en leesontwikkeling. Punten als boekselectie en instructie richting ouders over leesstrategieën komen daarbij aan de orde.
Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de ouders met kinderen op de Zandberg voorleest en/of samen leest, maar dat de frequentie afneemt bij het ouder worden van de kinderen.
Verder komt naar voren uit dit onderzoek dat het moeilijk is om de ouderbetrokkenheid te vergroten, iets wat in de literatuur ook tot uiting komt. Er is een duidelijke relatie te ontdekken tussen de algehele ouderbetrokkenheid bij schoolzaken en de communicatie met ouders in het algemeen op de Zandberg. School en ouders hebben nog een weg te gaan om een partnerschap te realiseren; heldere communicatie is daarbij van belang. Ook zal er, in overleg met ouders, een duidelijke visie ontwikkeld dienen te worden op ouderbetrokkenheid in het algemeen en betrokkenheid bij het leesonderwijs in het bijzonder. Het roept ook de vraag op of school niet op andere manieren dient te zoeken naar wegen om ouders te motiveren tot betrokkenheid en partnerschap.
Door het onderzoek is duidelijk geworden wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot voorlezen en samen lezen in de groepen 1 tot en met 4. Er is beperkt antwoord gegeven op de vraag hoe ouders meer betrokken kunnen zijn bij het leesonderwijs. Door een aantal uitgevoerde interventies die gebaseerd zijn op de literatuur, is er meer zicht gekomen op welke activiteiten ouders en leerlingen waarderen. Als aansluiting hierop lijkt er een belofte van verandering te schuilen in een aantal aanbevelingen om meer betrokkenheid te creëren. Deze aanbevelingen worden genoemd in hoofdstuk 5.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Afstudeerorganisatiede Zandberg te IJsselmuiden
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk