De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In iedere klas komt de leerkracht kinderen tegen die moeite hebben met spelling. Belangrijk is te weten hoe je hier als leerkracht mee om moet gaan. Wat hebben leerlingen nodig om optimaal te leren spellen en de gestelde doelen te behalen.
Onvoldoende resultaat op spelling komt naar voren in de handelingsverlegenheid van 'SBO De Súdwester'. Zij geven aan, dat de resultaten betreffende het spellingonderwijs tegenvallen en willen hier op inspelen door te onderzoeken wat binnen de school verbeterd kan worden.
Het onderzoek richt zich op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De Súdwester vraagt specifieke aandacht voor de volgende kernbegrippen die bijdragen in het spellingonderwijs:
De gebruikte spellingmethode 'Woordbouw Nieuw' de instructie door de leerkracht verzorgd de organisatie van de spellingles de leermaterialen toegepast op spelling de feedback
Triangulatie binnen het onderzoek vindt plaats door literatuuronderzoek en door middel van een enquête op diverse SBO scholen. De leerlingen van de scholen zijn door middel van een enquête bevraagd naar hun ervaringen en gedachten over het spellingonderwijs.
Vanuit de onderzoeksresultaten blijkt dat de leerkracht een grote rol heeft binnen het spellingonderwijs. De leerkracht moet de leerling als speller kennen en de dialoog met de leerling aangaan over hoe de leerling zich spelling eigen maakt. Hiermee kunnen problemen en oorzaken sneller geanalyseerd worden. De uitdaging voor de leerkracht richt zich op onderstaande onderwerpen: Spellinginstructie. Gebruik van meerdere invalshoeken tijdens de instructie is van belang voor het leren. Leerlingen hebben voornamelijk behoefte aan auditieve ondersteuning binnen het leren spellen, het voorlezen van de opdrachten heeft voor de leerlingen een belangrijke meerwaarde. Organisatie. De leerlingen hebben behoefte aan nabijheid. Ze krijgen graag hulp in kleine groepjes of individueel. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door een goede voorbereiding van de leerkracht, daarbij ondersteunend is het groepsplan. Het groepsplan geeft inzicht in de groep en welke doelen de leerlingen de aankomende tijd dienen te behalen. De verzamelde gegevens leveren inzicht in vaardigheden, scores en werkhouding op. Leermateriaal. Leermateriaal heeft binnen de specifieke ondersteuningsbehoeften een grote toegevoegde waarde. Onder leermaterialen verstaat de theorie technologie, woordboeken, woordspelen of retentietrainingen. Met deze leermaterialen kan de leerkracht tegemoet komen aan het auditieve, visuele en motorische kanaal. Uit de enquête blijkt dat er in de praktijk te weinig gebruik van wordt gemaakt. Feedback. Feedback moet leiden tot goede resultaten en succeservaringen creëren. Hiermee komt de leerkracht tegemoet aan het vergroten van het competentiegevoel, wat voorop staat bij leerlingen. Wanneer de leerkracht kwantitatieve analyse pleegt krijgt hij inzicht in het persoonlijke leerproces. De methode is schoolbreed geïmplementeerd. 'Woordbouw Nieuw' wordt door de leerlingen als positief ervaren. Zowel werkbaarheid (een goede uitleg van de opdrachten) als motivatie (de opdrachten zijn leuk) worden positief ervaren door de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk