De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelling-in-zicht

een praktijkonderzoek naar de functionaliteit van methodegebonden en adaptief spellingonderwijs in Groep 4.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Spelling-in-zicht

een praktijkonderzoek naar de functionaliteit van methodegebonden en adaptief spellingonderwijs in Groep 4.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek werd nagegaan of leerlingen op een internationale basisschool baat hebben bij het
individualiseren van het spellingonderwijs. Uit theorie bleek dat individueel onderwijs voordelen voor de
ontwikkeling van elke leerling betekent. Tijdens het onderzoek werd er binnen Grade 2 (groep 4) een
interventieprogramma opgezet. Dit programma werd over een periode van zes weken uitgevoerd. Aan het
eind van de zes weken zijn de resultaten van de onderzoeksgroep met twee controlegroepen vergeleken.
Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen een begin- en eindsituatie, waarbij een dictee als uitgangspunt
genomen werd. Om de motivatie van leerlingen te meten werd er een enquête afgenomen. Uit zowel
theorie, vergelijking van begin- en eindsituatie en de enquête bleek dat de onderzoeksgroep zich beter
ontwikkeld had. Leerlingen in de onderzoeksgroep hadden betere resultaten op de eindtoets ten opzichte
van de controlegroepen. De leerlingen in de onderzoeksgroep bleken gemotiveerder om extra oefeningen
te maken, hadden een verdiepte visie over spelling en bleken meer zelfvertrouwen te hebben.
Uiteindelijk is er een advies naar de school toe uitgebracht om naast de reguliere methode het individuele
spellingonderwijs toe te gaan passen. Het eindresultaat voor de internationale basisschool zal een
schoolpopulatie zijn waarbij de spelling van de leerlingen op individueel niveau goed geconsolideerd is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk