De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met passen en meten aansluiten

praktijkgericht onderzoek over het aanbod van het domein meten passend bij de behoeften van het jonge kind binnen een rijke leeromgeving

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Met passen en meten aansluiten

praktijkgericht onderzoek over het aanbod van het domein meten passend bij de behoeften van het jonge kind binnen een rijke leeromgeving

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag 'Hoe kunnen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van basisschool Het Kompas een rijke leeromgeving creëren, passend bij de behoeften van het jonge kind, waardoor de ontwikkeling van het domein meten bij de leerlingen gestimuleerd wordt?' De drie kernbegrippen uit deze vraag, namelijk rijke leeromgeving, behoeften van het jonge kind en de ontwikkeling van het domein meten zijn uitgangspunten voor de onderzoeksvragen en deelvragen (zie paragraaf 1.3).
SLO (2012) heeft de inhoud van het domein meten verdeeld in de drie onderdelen meten, tijd en geld. Het aanbod van het domein meten kan plaats vinden binnen een rijke leeromgeving, die volgens Klabbers (2009) uit zeven kenmerken bestaat. Een van deze kenmerken is rekening houden met de behoeften van het (jonge )kind. Het jonge kind heeft volgens Stevens (1997) behoefte aan relatie, competentie en autonomie.
Bij dit praktijkgericht onderzoek zijn onderwijzend personeel en leerlingen uit de groepen 1 en 2 betrokken. De resultaten van dit onderzoek waren sterker geweest als de leerlingen, de ervaringsdeskundigen, een grotere inbreng gehad zouden hebben binnen het onderzoek en de doelgroep onderwijzend personeel alleen bestaan had uit leerkrachten met lesgevende ervaringen in de groepen 1 en 2. Daarnaast is aan te bevelen om bij verder onderzoek vooraf de onderwijskundige visie van de school beter en concreter te omschrijven, zodat literatuuronderzoek en praktijkonderzoek hier beter op afgestemd kunnen worden.
Geconcludeerd wordt dat onderwijzend personeel en leerlingen van groep 1 en 2 van basisschool Het Kompas te Montfoort geen volledig beeld hebben van de rijke leeromgeving, de behoeften van het jonge kind en de inhoud van het domein meten, waardoor het aanbod van het domein meten wat het onderwijzend personeel creëert binnen de rijke leeromgeving niet voldoende aansluit bij de behoeften van het jonge kind. Het is daarom van belang dat kennis omtrent de rijke leeromgeving, behoeften van het jonge kind en het domein meten uitgebreid wordt, zodat het aanbod van het domein meten beter aansluit bij de behoeften van het jonge kind.
Dit praktijkonderzoek bestaat uit een theoretisch en een praktisch onderzoek. Hoofdstuk 1 beschrijft wat de aanleiding is van het onderzoek. Hoofdstuk 2 beschrijft het theoretisch onderzoek, terwijl hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet beschrijft. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het praktijkonderzoek weergeven, waarna in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen volgen

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerHet Kompas te Montfoort
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk