De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectieve instructie in begrijpend lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectieve instructie in begrijpend lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de instructie in begrijpend lezen op Jenaplanschool Klavertje 4 in Oudewater. De centrale vraagstelling van het onderzoek was: Welke ondersteuningsbehoeften hebben leerkrachten van Klavertje 4 om effectieve instructie te geven in begrijpend lezen en wat is de rol van de coach hierbij?

De theorie over het geven van effectieve instructie in het algemeen en de theorie over instructie in begrijpend lezen zijn in dit onderzoek vergeleken met de uitkomsten van een onderzoek naar de visie op effectieve instructie van leerkrachten, IB-ers en directie en naar de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten bij het geven van effectieve instructie. Verder is gekeken naar coaching als middel om verbetertrajecten in te begeleiden. Er is onderzocht of leerkrachten open staan voor coaching en welke vorm van coaching het best zou passen bij de leerkrachten en het verandertraject.
Het onderzoek maakt duidelijk dat het directe instructiemodel een evidence-based model is om leerlingen nieuwe dingen te leren. Ook is het belangrijk dat bij begrijpend lezen de strategieën goed aangeleerd worden middels modelling. Om een goede doorgaande lijn te creëren binnen de school is het belangrijk dat leerkrachten goed zicht hebben op de doelen van begrijpend lezen, de onderwijsbehoeften van individuele kinderen goed in beeld hebben en een model gebruiken om effectieve instructie te geven. Het is belangrijk dat de directie van de school, scholing en coaching faciliteert. Scholing is nodig om de leerkrachten deze vorm van instructie geven bij te brengen en coaching is nodig om ervoor te zorgen dat leerkrachten die het lastig vinden extra hulp krijgen en om ervoor te zorgen dat het geven van effectieve instructie in begrijpend lezen geborgd wordt binnen de school.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk