De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bevorderen van positieve sociale contacten via spel bij jonge risicoleerlingen met communicatieproblemen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het bevorderen van positieve sociale contacten via spel bij jonge risicoleerlingen met communicatieproblemen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd om een antwoord te vinden op de vraag of interventies als materiaalverkenning en begeleid spel, voorafgaand aan het spel met een medeleerling, het aangaan van positieve sociale contacten bevorderen bij jonge risicoleerlingen met communicatieproblemen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd met 3 jonge risicoleerlingen met bovengenoemde problematiek. In totaal zijn er 5 interventies gepleegd waarbij een nul- en een eindmeting hebben plaatsgevonden. De drie tussenliggende interventiemomenten hebben bestaan uit begeleid spel met de jonge risicoleerling en heeft hij aansluitend met zijn vaste spelpartner gespeeld. Alle spelmomenten zijn vastgelegd op film en geanalyseerd met behulp van spelobservatielijsten. Aan dit onderzoek kunnen geen harde conclusies worden verbonden gezien de beperkte omvang. Door de gekozen opzet en uitvoering mag aangenomen worden dat de conclusie gelezen kan worden als een aan redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid. Dit onderzoek laat zien dat door de inzet van een beperkte hoeveelheid eenvoudige materialen, meerdere spelmomenten in korte tijd (binnen drie weken), een vaste spelpartner en een prikkelarme spelomgeving er voor de leerling veel mogelijkheden tot exploreren ontstaan. Wanneer dit manipulerend spel wordt begeleid waarbij men start met observeren en verwoorden van handelingen kan vervolgens bij het spel worden aangesloten. Dit biedt een mogelijkheid om de zone van naaste ontwikkeling aan te spreken. Deze opzet heeft geleid tot een toename van het aantal positieve sociale contacten. Door de nul- en eindmeting tegen elkaar af te zetten is tevens een verschuiving zichtbaar geworden naar een hoger sociaal speldomein. De resultaten wijzen in de richting van de conclusie dat leerlingen met communicatieproblemen begeleid dienen te worden vanuit een lage spelvorm zoals het manipulerend spel, met de inzet van sensopatische materialen waardoor zij mogelijk meer positieve sociale contacten aangaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerWindesheim
Datum2014-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk