De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Monitor Regio Deal Regio Zwolle ; Brede nulmeting

Samenvatting

De overkoepelende ambitie achter het landelijke Regio Dealbeleid is versterking van de brede welvaart in regio’s. Brede welvaart staat voor de gedachte dat er meer dan alleen economische groei nodig is om onze welvaart te vergroten. Het brede welvaartsperspectief is niet nieuw voor Regio Zwolle. In 2017 werd voor het eerste de brede welvaart in Regio Zwolle in kaart gebracht als onderdeel van de Regio Zwolle Monitor.
Deze brede nulmeting heeft een tweeledige doelstelling: 1) Het in beeld brengen van de staat van de Regio Zwolle ten aanzien van de verschillende brede welvaartsdimensies en thema’s, en 2) Op basis van ex-ante evaluatie meer inzicht krijgen in de keuzes die zijn gemaakt in de Regio Deal Regio Zwolle en in hoeverre er aansluiting is met de diverse brede welvaartsdimensies en -thema’s. Voor de vergaring van meer inzichten in de keuzes van de Regio Deal Regio Zwolle hebben we diverse (beleids)documenten bestudeerd en een aantal betrokkenen geïnterviewd.
Deze publicatie is als volgt opgebouwd. We beginnen met een beschrijving van de brede welvaart van de regio in het heden, waarbij we de acht thema’s van brede welvaart centraal staan (welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu). Het tweede hoofdstuk plaatst de Regio Deal Regio Zwolle binnen de bredere agenda van de regio. Daarnaast gaat het hoofdstuk dieper in op de projecten van de Regio Deal Regio Zwolle, de samenhang tussen die projecten op actielijnniveau en de gestelde doelen van projecten en actielijnen. Er worden suggesties gedaan voor het verbeteren van de samenhang tussen projecten, het aanscherpen van beleidsdoelen en de monitoring van impact op actielijn- en projectniveau. Ook worden de beleidsprioriteiten van de Regio Deal gerelateerd aan het brede welvaartsperspectief. Het derde hoofdstuk brengt de brede welvaart ‘later’ in Regio Zwolle in kaart. Daarnaast worden ook de doelen voor de toekomst besproken, de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s). De Regio Deal Regio Zwolle wil bijdragen aan deze door de Verenigde Naties vastgestelde en breed gedragen mondiale doelen richting 2030. In het vierde en afsluitende hoofdstuk komen we tot conclusies door de dimensies van brede welvaart te relateren aan de beleidskeuzes die Regio Zwolle heeft gemaakt met de Regio Deal.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
Domein Techniek
LectoraatFamiliebedrijven
Regio Zwolle
Kenniscentrum Technologie
Datum2021-12
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk