De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De lezende kleuter: Ik kan lezen, En nu verder?? : Mogelijkheden voor lezende kleuters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De lezende kleuter: Ik kan lezen, En nu verder?? : Mogelijkheden voor lezende kleuters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leren lezen is geen natuurlijk proces. De opvatting dat kinderen pas kunnen leren lezen wanneer ze er rijp voor zijn, is inmiddels achterhaald. Om er voor te zorgen dat kinderen gaan lezen, moet er gezorgd worden voor een uitnodigend en uitdagende leeromgeving.
Dit geldt zeker ook voor de kleutergroepen.
Kinderen die in kleutergroepen al kunnen lezen hebben een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van lezen. Deze kinderen moeten uitgedaagd blijven. Alle kinderen hebben immers recht op onderwijs op maat en op een ononderbroken ontwikkeling.
Om deze uitdaging te bewerkstelligen dienen er mogelijkheden te zijn om aan dat leerdoel te voldoen. Het lesmateriaal moet uitdagend zijn, aansluiten bij de belevingswereld van het kind, het kind moet er handelend mee bezig zijn. Het moet de samenwerking met andere kinderen bevorderen en een verplichtend karakter hebben.
Door het lezen van de literatuur over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong met name bij de beginnende geletterdheid, het houden van interviews en het afnemen van een enquêtes heb ik een goed beeld gekregen over de werkwijze op mijn school met die doelgroep kleuters.
Hierbij heb ik de theorie aan de praktijk kunnen toetsen, daardoor heb ik weten te bereiken, dat ik leerkrachten onderbouw beter kan ondersteunen in hun omgang met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het komen tot een gevarieerd aanbod voor de lezende kleuter is hierbij van belang, dit is dan ook het uiteindelijk doel van mijn onderzoek.
De methode Schatkist die op veel scholen zijn intrede heeft gedaan en ook op onze school, biedt daar veel mogelijkheden toe. Deze methode heb ik onderworpen op het aanwezig zijn van mogelijkheden voor de lezende kleuter.
Ik sluit mijn onderzoek af met de onderzoeksresultaten en geef daarbij aanbevelingen weer.
Tevens heb ik een meerjarenplan opgesteld met daarin punten die per schooljaar uitgevoerd kunnen worden. Dit meerjarenplan is als bijlage 11 toegevoegd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk