De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Gehoord en gezien willen worden!'

het realiseren van goed onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Gehoord en gezien willen worden!'

het realiseren van goed onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag worden de resultaten beschreven van het praktijkgericht onderzoek naar het realiseren van goed onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op OBS De Zeester te Beverwijk.
Werken met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is volgens de literatuur gebaat bij het afstemmen van het onderwijsaanbod. Om adaptief onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong dienen leerkrachten op De Zeester te beschikken over kennis en vaardigheden omtrent signalering, diagnosticering en begeleiding. De wijze van signalering, diagnosticering en begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong binnen de groepen 1/2 en 3 lopen op dit moment uiteen.
Uit dit praktijkgericht onderzoek komt duidelijk naar voren dat zo goed mogelijk afstemmen op onderwijsbehoeften niet alleen afhangt van de clustering van leerlingen, maar ook van de leerkrachthouding en het onderwijsprogramma. Deze afstemming kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Alleen signaleren en diagnosticeren is niet voldoende. Onderwijsaanpassingen zoals compacten, verrijken, leertijdverkorting en een plusklas zijn aanpakken die deels of niet ingezet worden binnen de groepen 1/2 en 3. Dit betekent dat De Zeester dient te investeren in scholing ten aanzien van het werken met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Tevens ontbreekt op De Zeester documentatie van een structurele aanpak en een doorgaande lijn hoe er gewerkt dient te worden met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong binnen de groepen 1/2 en 3.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk