De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontspannen en wel…goed in je vel!? : welk effect heeft het volgen van de ontspanningsmodule binnen het Jelgerhuis op lichaamsbewustwording en de ervaring van stress bij cliënten met angst- en stemmingsstoornissen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontspannen en wel…goed in je vel!? : welk effect heeft het volgen van de ontspanningsmodule binnen het Jelgerhuis op lichaamsbewustwording en de ervaring van stress bij cliënten met angst- en stemmingsstoornissen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Spanning en ontspanning hebben hun uitwerking op de ervaring van stress. In dit onderzoek werd onderzocht of het volgen van de ontspanningsmodule bijdraagt aan een verlaging van stress. De procesvariabele hierbij was lichaamsbewustwording. Acht cliënten die in behandeling zijn voor angst- en stemmingsstoornissen namen deel aan de ontspanningsmodule en vulden vragenlijsten in omtrent lichaamsbewustwording en de ervaring van stress. Door middel van een voor- en nameting werd gemeten in hoeverre deze twee variabelen veranderden. Er werd een marginaal significant verschil gevonden, met een trend in de verwachte richting. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het volgen van de ontspanningsmodule de lichaamsbewustwording vergroot en de ervaring van stress verlaagt.

OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersGGZ Friesland, Locatie Jelgershuis
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk