De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Determinerende geschiedenistoetsen voor havo/vwo in de brugklas van het Nuborgh College Lambert Franckens

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Determinerende geschiedenistoetsen voor havo/vwo in de brugklas van het Nuborgh College Lambert Franckens

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderwijs willen we graag dat leerlingen tijdig op een passend leerniveau zitten. Binnen havo/vwo- onderwijs is vaak sprake van een eenjarige brugklasperiode, leerlingen worden aan het einde van het jaar gedetermineerd op havo of vwo. De wijze waarop dit tot stand komt vindt onder andere plaats middels toetsing. Op het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg wordt ook gewerkt middels deze methode. De vakgroep geschiedenis vindt het echter lastig om toetsen te maken welke voldoende determineren. In dit onderzoek is onderzoek gedaan in hoeverre toepassing van de herziene taxonomie van Bloom bruikbaar is voor het verkrijgen van inzichten met betrekking tot het determinerend karakter van geschiedenistoetsen vanwaar er een meer rechtmatige determinatie plaatsvindt. De onderzoeksgroep bestond uit twee brugklassen havo/vwo. Middels toetsmatrijzen waarin vakdoelen en vakvaardigheden worden gekoppeld aan de dimensies van de herziene taxonomie van Bloom, wordt er een basis gelegd voor het opzetten van toetsrubrics met daarin de toetsdoelen. Van belang is een directe koppeling te maken met enkele dimensies uit de taxonomie die aansluiten bij het verwachte toetsgedrag. Op deze wijze wordt toetsgedrag controleerbaar waardoor de docent inzicht krijgt in het individuele leerproces van leerlingen. Gebleken is dat de gekozen methodiek inzicht biedt in het determinerend karakter van specifieke vwo- vragen. Behaalde resultaten op specifieke vwo- vragen komen overeen met het voorlopig determinatieadvies van de school voor het vak geschiedenis. Bij één klas van de onderzoeksgroep zijn de verschillen tussen havo en vwo meer absoluut dan bij de andere klas. Leerlingen die voor geschiedenis gedetermineerd zijn op vwo blijken in de algemene brugklasdeterminatie vaak een twijfelgeval te zijn. Dit geldt eveneens voor havisten die hoog op vwo-vragen scoren, zij blijken in de algemene brugklasdeterminatie twijfelgeval dan wel vwo’er te zijn. Onderzoeksresultaten laten zien dat vwo’ers sterker zijn in beheersing van hogere dimensies uit de taxonomie namelijk toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Tevens is gebleken dat zij vaardiger zijn in procedurele kennis, de kennisdimensie uit de taxonomie. Vwo’ers zijn beter in bronanalyses, het kunnen koppelen van nieuwe informatie aan geleerde historische (oriëntatie)kennis, kunnen zelfstandiger tot een antwoord komen door zelf denkstappen te zetten en beheersen daarmee meer dan havisten de verschillende historische redeneerwijzen en vaardigheden. Havisten hebben moeite met toepasbare kennis in theoretische situaties en beheersen vooral de dimensie begrijpen uit de taxonomie in combinatie met conceptuele kennis. De herziene taxonomie van Bloom biedt dus voldoende inzicht in het leerproces van leerlingen en kan als instrument gebruikt worden om tot een meer rechtvaardige determinatie te komen. Tevens draagt het bij aan het inzicht verkrijgen en ontwikkelen van het individuele leerproces van leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Geschiedenis
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersNuborgh College Lambert Franckens te Elburg
Datum2016-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk