De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van de beeldvorming onder studenten bij het vormen van motieven en belemmeringen om binnen de gehandicaptenzorg te willen werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van de beeldvorming onder studenten bij het vormen van motieven en belemmeringen om binnen de gehandicaptenzorg te willen werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Structuurgroep Samen Werken Aan Leren (SWAL) is een samenwerkingsverband van verschillende gehandicaptenzorginstellingen, hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs scholen en verschillende
regionale opleidingscentra. Zij signaleert een probleem bij het werven van voldoende gekwalificeerd personeel binnen de gehandicaptenzorg.
Voor stuurgroep SWAL is het onduidelijk welk beeld er leeft bij studenten over de gehandicaptenzorg en waar het tekort aan personeel vandaan komt. In samenwerking met SWAL hebben wij onze onderzoeksvraag opgesteld: Welke motieven en belemmeringen hebben studenten om te gaan werken binnen de gehandicaptenzorg en welke rol speelt de beeldvorming over de gehandicaptenzorg hierbij?
Methode
Voor het verkrijgen van data hebben wij verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, namelijk het interview en de enquête. Wij hebben 9 interviews afgenomen en 134 enquêtes. We hebben onze
onderzoekspopulatie ingedeeld in vier categorieën: studenten uit het eerste jaar van de opleiding SAW (Sociaal Agogisch Werker), studenten uit het laatste jaar van de opleiding SAW, studenten uit het
eerste jaar van de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en studenten uit het laatste jaar van de opleiding SPH.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
AfstudeerorganisatieSamen Werken Aan Leren (SWAL)
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk