De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Ziek van de Spanning' : module, psychomotorische training voor kinderen met PDD-NOS en angstspanningsklachten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

'Ziek van de Spanning' : module, psychomotorische training voor kinderen met PDD-NOS en angstspanningsklachten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit mijn interesse in de doelgroep kinderen met PDD-NOS en angst en spanningsklachten ben ik in
mijn eindstage gekomen tot een module met de titel 'ziek van de spanning'(weergegeven in Bijlage 1).
Vanuit deze module ga ik aan de hand van de vraagstelling die omschreven is in paragraaf 1.3 opzoek
naar een conclusie. De vraagstelling van deze scriptie is;

Wat zijn de positieve effecten rond angst en spanningsklachten bij een kind tussen 8 en 13
jaar met een IQ hoger dan 65 met PDD-NOS van de zelf ontwikkelde module 'Ziek van de
spanning'?

In de inleiding (hoofdstuk 1) van deze scriptie wordt de doelgroep omschreven met de daarbij
behorende diagnose. Er wordt theorie omschreven over de doelgroep waarin de onderzoeksgroep
verweven is. In dit hoofdstuk komt naar voren dat kinderen met PDD-NOS moeite hebben met het
houden van overzicht waardoor ze hun interne spanningsniveau niet kunnen reguleren en grote moeite
hebben met sociale betekenisverlening. In dit hoofdstuk worden ook de beste behandelmethodes voor
deze doelgroep omschreven.
In het hierop volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden de methodes die gebruikt zijn in deze scriptie
beschreven. Hierin wordt onder andere het meetinstrument dat gebruikt is bij de voor en nameting
omschreven en worden de verschillende PMT methodes behandeld. In dit hoofdstuk komen telkens de
casus en de module terug via verwijzingen naar aanleiding van de geschreven theorie.
Hoofdstuk drie gaat over de resultaten. Hierin worden de droge resultaten opgesomd zonder dat daar
interpretaties aan gegeven worden. De resultaten van de voor- en nameting worden beschreven en
bijlage 3 daarbij horende zijn de vragenlijst en de grafieken weergegeven.
Na dit hoofdstuk wordt verder gegaan met het beantwoorden van opgestelde deelvragen en de
hoofdvraag in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt betekenis verleend aan de resultaten die in hoofdstuk
3 weergegeven zijn. Door de heldere resultaten en een duidelijk verschil tussen de voor- en nameting
wordt de conclusie kort omschreven. Het antwoord op de vraag wat de positieve effecten zijn van de
module op angst en spanningsklachten bij een kind met PPD-NOS is dat er op elke schaal van de child
behavior checklist een duidelijk zichtbare verbetering heeft plaatsgevonden.
Na de conclusie worden er aanbevelingen gedaan om de module waarvan de effecten gemeten zijn
beter te maken. Er wordt gereflecteerd op de conclusie. Het wordt aanbevolen om de module op
meerdere casussen te testen om zo een meer betrouwbare conclusie te kunnen geven.
De kracht van de module 'ziek van de spanning' is dat er gedragsverandering plaats vindt. Dit komt
doordat de module in het werkveld tot stand is gekomen waardoor de module goed bruikbaar is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk