De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen naar coöperatief

op weg naar coöperatief leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samen naar coöperatief

op weg naar coöperatief leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine groepen op een structurele manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel (Förrer, Kenter & Veenman, 2010). Kagan (2010) noemt vier basisprincipes van coöperatief leren: gelijke deelname, individuele aanspreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en simultane actie. Coöperatief leren heeft een plaats binnen het constructivisme, een leertheorie die zegt dat leren alleen mogelijk is wanneer leerlingen zelf actief en construerend bezig zijn met de leerstof (Boekaerts & Simons, in Van der Bruggen, 2007).
Op de onderzoeksschool is de keuze gemaakt voor coöperatief leren. Deze keuze is gemaakt vanuit de literatuur van Marzano, (2009), die zegt dat coöperatief leren één van de negen succesfactoren van didactisch handelen is, waardoor de leeropbrengsten van leerlingen omhoog gaan. Er is met coöperatief leren geëxperimenteerd, maar men is nog niet tot een eenduidig beleid gekomen. Afspraken ontbreken. Uit de vragenlijsten die leerkrachten hebben ingevuld, blijkt dat het voor de school moeilijk is om eenduidigheid met betrekking tot coöperatief leren te krijgen. Alle leerkrachten willen coöperatief leren toepassen, maar over de manier waarop bestaat geen eenheid. Ook blijkt dat er behoefte is aan meer oefening en feedback.
Naar aanleiding van de interviews, vragenlijsten en observaties, die tot de beantwoording van de centrale vraagstelling leiden, wordt een advies gegeven. De directie zal rekening moeten houden met de diversiteit en autonomie van de teamleden. De school wordt geadviseerd een opbouw te maken met coöperatieve werkvormen van groep 1 naar 8, waarbij leerlingen aan het einde van de schoolperiode bekend zijn met een bepaalde hoeveelheid didactische structuren van coöperatief leren. Lesdoelen krijgen vorm binnen deze structuren. Teamleden kiezen de vakken waarin ze coöperatief leren toepassen. Op deze manier behouden teamleden hun autonomie. Een ander advies aan de school is dat de visie op onderwijs onderhouden moet worden, om terugval tegen te gaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk