De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de theoretische onderbouwing van de zeilsport als therapie bij jongeren met ADHD en autisme in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de theoretische onderbouwing van de zeilsport als therapie bij jongeren met ADHD en autisme in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de scriptie is onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag: Welke theoretische onderbouwing van zeilen als geschikt middel voor de begeleiding en behandeling van jongeren met ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, kan vanuit de Engelstalige en Nederlandstalige literatuur en werkveld gegeven worden?
In het theoretisch kader worden begrippen als behandelen, begeleiden, autisme, ADHD en de zeilsport toegelicht om duidelijkheid te verschaffen over de onderzoeksvraag.
Er is gekozen voor een literatuuronderzoek en een interview om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Vanuit de literatuur blijkt dat de interventie wordt genoemd in de reeds bestaande therapieën bekend als ‘’Adventure therapy’’ en ‘’Wilderness therapy’’. Deze therapieën zijn beide gebaseerd op het ervaringsleren van Kolb (1984). De interventie wordt vanuit diverse therapeutische invalshoeken ingezet: systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie. De interventie kan gebaseerd worden op de cognitieve gedragstherapie waardoor het een geschikt middel is voor de betreffende doelgroep in deze scriptie. In het onderzoek van De Meyer en Veerman (2010), is er effectonderzoek gedaan naar diverse psychosociale thema’s: gedragsproblemen, middelengebruik en zelfwaardering, bij mensen tussen de 15 en 30 jaar. Er is een positieve afname te zien van het gedrag na het zeiltraject.
Het interview is afgenomen bij 3 therapeuten die de interventie reeds inzetten. Uit het interview komt naar voren dat samenwerken, zelfvertrouwen, plaats innemen, grenzen stellen en verleggen, zelfredzaamheid kunnen worden gesteld als psychosociale thema’s. Tevens worden factoren als de prikkelarme omgeving en de dwingende situatie van de zeilboot om tot samenwerking te komen, in het interview genoemd als geschikt middel voor de begeleiding en behandeling van jongeren met ADHD en autisme in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Een onderzoek naar het effect van de zeilinterventie met betrekking tot de specifieke doelgroep; ADHD en autisme, ontbreekt in de scriptie. Wel is er onderzoek gedaan door De Meyer & Veerman (2010). Dit onderzoek bevat echter deels informatie wat de doelgroep in deze scriptie betreft.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk