De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Executieve functies

het geheim om tot leerprestaties te komen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Executieve functies

het geheim om tot leerprestaties te komen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het onderzoek ‘Executieve functies: het geheim om tot leerprestaties te komen’, een
onderzoek naar de executieve functies van de leerlingen van de E. du Marchie van Voorthuysenschool.
Deze scriptie is geschreven als afstudeeropdracht om de opleiding Pedagogiek aan Windesheim
te kunnen voltooien.
Uiteindelijk is dit onderzoek aan de opdrachtgever en opleiding gepresenteerd en heeft dit onderzoek
de scriptieprijs ‘Windesheims Beste’ gekregen van hogeschool Windesheim. Het onderzoek is door de
jury geprezen om de maatschappelijke relevantie en innovatie. Een onderdeel van de toekenning van
‘Windesheims Beste’ was het publiceren van dit onderzoek.

Deze publicatie is bedoeld voor belangstellenden voor dit onderwerp. Daarbij spreek ik de hoop uit
dat mensen in het onderwijs deze publicatie gaan lezen en zich bewust worden van het belang van dit
onderwerp. Ik hoop dat er professionals zijn die dit onderwerp, passend bij de eigen schoolomgeving,
gaan toepassen.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat leerproblemen bij leerlingen verminderd kunnen worden
wanneer de executieve functies gestimuleerd worden; de leerprestaties van leerlingen worden dan
vergroot. Leerlingen doen hierdoor meer succeservaringen op, wat niet alleen op cognitief vlak effect
heeft, maar zeker ook op sociaal-emotioneel gebied.
Vanuit dit onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen geformuleerd. Er is getracht deze zó te formuleren,
dat ze gemakkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast in verschillende onderwijssituaties.
Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat iedere onderwijssituatie anders is, waarbij sprake is van
andere soorten leerlingen en onderwijsvormen. De gestelde aanbevelingen kunnen dan ook als inspiratiebron
gebruikt worden, waarbij mensen uit het onderwijs uitgedaagd worden de aanbevelingen
aan te passen aan de eigen onderwijssituatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPedagogiek
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersE. du Marchie van Voorthuysenschool, Urk
Datum2016-10-01
TypeRapport
ISBN978-90-77901-81-6
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk