De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Identiteit als voedingsbodem voor het vieren van kerst op school

onderzoek naar de verhouding tussen de levensbeschouwelijke identiteit van het Bredius, zoals omschreven door de directie, en de praktijk van de kerstviering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Identiteit als voedingsbodem voor het vieren van kerst op school

onderzoek naar de verhouding tussen de levensbeschouwelijke identiteit van het Bredius, zoals omschreven door de directie, en de praktijk van de kerstviering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek dat u nu aan het lezen bent wil erachter komen hoe de levensbeschouwelijke identiteit van het Bredius, zoals omschreven door de directie, zich verhoudt tot de praktijk van de kerstviering. Om een antwoord te vinden op deze vraag heb ik eerst een opzet gemaakt van dit onderzoek. Hierin omschrijf ik de aanleiding van het onderzoek, de relevantie voor de praktijk, het soort onderzoek wat ik zal uitvoeren en de opzet van het onderzoek aan de hand van hoofd- en deelvragen.
Het eerste hoofdstuk laat de uitkomst van mijn literatuuronderzoek zien, gebaseerd op de identiteit van een (christelijke) school. Het hoofdstuk richt zich op de totstandkoming van identiteit, de dimensionaliteit van identiteit en de identiteitsvisies die bestaan binnen christelijk onderwijs. In het eerste hoofdstuk verwerk ik de uitkomsten van de literatuurstudie, ik leg nog geen verbinding met de praktijk op het Bredius. Het tweede hoofdstuk geeft de uitkomsten van de interviews weer. Hier kunt u lezen wie ik heb geïnterviewd en waarom ik deze keuze heb gemaakt, hoe ik de interviews heb voorbereid, uitgevoerd en verwerkt. In de hoofdstukken daarna betrek ik de uitkomsten uit deze interviews en deze zullen ook terug komen in de conclusie en aanbevelingen. In het derde hoofdstuk koppel ik de uitkomsten van de literatuurstudie uit hoofdstuk 1 aan de praktijk van het Bredius. Hiervoor gebruik ik dezelfde hoofdstukindeling als in hoofdstuk 1. Om tot de antwoorden op mijn onderzoeksvraag te komen gebruik ik brochures zoals de schoolgids van het Bredius, de ouderbrochure en het publieksverslag en ik gebruik de uitkomsten van de interviews die ik heb afgenomen bij drie directieleden. In het vierde hoofdstuk zal ik mij richten op de kerstviering. Welke argumenten zijn er voor het vieren van kerst op school? Welk doel heeft het Bredius met vieren, ook weer gebaseerd op de interviews met de directieleden en hoe ziet de praktijk van de kerstvieringen op het Bredius er in de laatste drie jaar uit? Het vierde hoofdstuk besluit ik met de waardering, idealen en aandachtspunten van de directie met betrekking op de kerstviering. Dan kom ik in hoofdstuk 5 bij het antwoord op de onderzoeksvraag in de conclusie met daaraan gekoppeld de aanbevelingen die ik mee wil geven aan het Bredius. Hoofdstuk 6 sluit het onderzoek af met een reflectie op mijn aanpak van het onderzoek, mijn theologische reflectie in relatie tot het hermeneutisch criterium en mijn persoonlijke reflectie. Ten slotte wil ik voor de leesbaarheid een aantal afkortingen uitleggen, dit zijn afkortingen die op het Bredius gebruikt worden voor de afdelingen binnen het VMBO onderwijs. VMBO= Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs Lwoo = Leerwegondersteunend onderwijs. B = basisberoepsgerichte leerweg K = kaderberoepsgerichte leerweg T= theoretische leerweg
In de onderbouw hebben we schakelklassen, zoals BK of KT, in de bovenbouw bestaan deze combinaties niet meer. Dan gaat de leerling naar de richting van zijn/haar niveau.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
PartnerHet Kalsbeek College, locatie Bredius te Woerden
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk