De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Het maakt mij niet uit, zeg jij het maar." : Schizofrenie en de 'negatieve' symptomen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

"Het maakt mij niet uit, zeg jij het maar." : Schizofrenie en de 'negatieve' symptomen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Schizofrenie is een gecompliceerde stoornis, als therapeut of andere hulpverlener is het van belang voor jezelf een duidelijk beeld te schetsen.
De classificatie volgens de DSM-IV-TR en een doelgroepanalyse zijn hiervoor geschikte instrumenten.
De negatieve symptomen zoals deze voorkomen, zijn bij de casus N. goed te herkennen en te formuleren.
Via het diathese-stress-model en de classificerende, hermeneutische en kritische diagnostiek ben ik bij N. tot een heldere diagnose gekomen, aan de hand waarvan een indicatie, en behandelplan is opgesteld.
Het (her)activeringsprogramma is tot stand gekomen aan de hand van het opgestelde product; 'Bewegingsactivering voor cliënten met chronische psychotische stoornissen' door C. Emck (In beweging 2007). Voor dit product is gekozen aangezien deze goed laat zien welke attitudes en interventies je het beste kan hanteren als psychomotorisch therapeut, om tot de geformuleerde doelen te komen.
Aan de hand van dit product is gekomen tot een concreet programma met heldere doelen.
Het programma is aangepast aan de doelgroep en de mogelijkheden van de instelling. Voor geen enkele instelling gelden namelijk dezelfde regels of kennen dezelfde structuur, ook zijn de gekozen interventies afhankelijk van de patiënt.
In de huidige literatuur staat weinig tot geen informatie over hoe de negatieve symptomen het best te behandelen/beïnvloeden zijn.
Een geschikt programma ontwikkelen is dan ook geen gemakkelijke opgave. Wanneer het programma van C. Emck (2007) uit het boek 'in beweging' als naslagwerk gebruikt wordt, is er een duidelijke structuur aan te brengen en staan de verwachtingen en interventies van de therapeut als duidelijke richtlijnen omschreven.
Als vervolgtraject zou Stress Management Training (C. Emck 1998) voor deze doelgroep een geschikte methode zijn. Dit is een extra argument om het diathese stress model te hanteren als diagnostisch model bij deze doelgroep.
Met de profielschets als uitgangspunt ga je dan meer verdiepend aan de slag. Dit is mijns inziens pas mogelijk wanneer deze doelgroep stabiel is en wanneer het besef van realiteit aanwezig is.
Wanneer dit niet aan de orde is, is het nog moeilijk cognitieve gedragstherapeutische interventies te voeren.
Deze cognitieve gedragstherapeutische therapievorm is uiteindelijk wel gewenst als vervolgtraject.
Wanneer er genoeg tijd en ruimte is zou Stress management training een geschikte vervolgmodule zijn voor dit (her)activeringsprogramma.
Het (her)activeringsprogramma is voor N. een geschikte module gebleken. Er is verandering waargenomen in zijn negatieve symptomen tijdens de activiteiten. Of de transfer is gemaakt naar zijn ADL is niet duidelijk geworden, wel dient hiernaar gestreefd te worden door het stimuleren van activiteiten buiten de therapie, of door het kiezen van een (sport)vereniging straks buiten de instelling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnerGGZ-Noord midden Limburg te Venray.
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk