De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nee, stop daarmee!! : weerbaarheid voor jongeren met een autisme spectrumstoornissen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Nee, stop daarmee!! : weerbaarheid voor jongeren met een autisme spectrumstoornissen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie gaat over het vergroten van weerbaarheid van jongeren met een autisme
spectrumstoornis.(ASS) Tijdens mijn stage kwam ik het thema weerbaarheid tegen binnen
deze doelgroep. Ik heb het concept draaiboek wat ik heb bedacht bij de profilering trainer
weerbaarheid als richtlijn genomen in de praktijk. Dit is een aanzet tot een compleet
draaiboek voor het vergroten van weerbaarheid binnen de PMT-behandeling voor jongeren
met een ASS. Een draaiboek of module vraagt altijd om aanpassingen en veranderingen door
nieuwe ontwikkelingen binnen de psychomotorische therapie en binnen behandelcentra. Om
dit doel te verwezenlijken heb ik de volgende vraagstelling geformuleerd.
Vraagstelling:
Met welke aanpassingen, betreffende de activiteiten, attitude en interventies kan ik
van het concept PMT-behandeling, gemaakt binnen profilering trainer
weerbaarheid, een beschrijving maken voor een PMT-programma voor jongeren
met een autisme spectrumstoornis, gericht op het vergroten van weerbaarheid.
Na de inleiding met vraagstelling volgt in Hoofdstuk 1 een verheldering van het begrip
weerbaarheid. Ik beschrijf hierin een aantal standpunten, waaruit ik bepaal wat het begrip
weerbaarheid binnen deze scriptie betekent. In hoofdstuk 2 volgt de casuïstiek van de
doelgroep waar deze scriptie op gericht is. Wat is autisme en wat zijn de symptomen van
jongeren met ASS volgens de theorie. In deze theoretische beschrijving zijn mijn
praktijkervaringen verwerkt. Vervolgens heb ik in hoofdstuk drie aandacht voor de
behandelrichtlijnen die er zijn bij een behandeling voor jongeren met ASS. Wat bestaat er in
Nederland voor behandeling en wat gelden er voor richtlijnen binnen de kliniek. Verder komt
binnen de behandelrichtlijnen naar voren wat mijn methode is binnen mijn stukje van
behandeling. Hierna worden de onderbouwingen in hoofdstuk vier beschreven op het gedrag
wat er na het aanbieden van de training naar voren komt. Dit wil ik illustreren met twee
voorbeeldactiviteiten. Het gedrag wat naar voren komt in de praktijk wordt gekoppeld aan de
theorie. Daarna volgen de conclusie en de aanbevelingen, hierin wordt op een rijtje gezet wat
de resultaten zijn en wat er mee gedaan kan worden. Waar je rekening mee kunt houden op
het gebied van activiteiten, attitude en interventies betreffende het aanbod voor jongeren
met ASS. De scriptie wordt afgesloten met een literatuurlijst en de bijlagen. In de bijlagen
staan ter verduidelijking van de scriptie, de brief aan de behandelaren, principes van
Goldstein en aangepaste serie behandelingen gericht op het vergroten van weerbaarheid bij
jongeren met een ASS. Wanneer er vragen zijn wil ik deze graag voor u zo correct mogelijk
beantwoorden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnerSteiger Centrum, Dordrecht
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk