De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tel ik nog mee?

zicht op dyscalculie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Tel ik nog mee?

zicht op dyscalculie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het praktijkgerichte onderzoek naar de signalering, diagnosticeren en begeleiden van leerlingen met dyscalculie. De interne begeleiders en de leerkrachten van Het Kompas waren handelingsverlegen in de uitvoering van de onderzoekscyclus signaleren, diagnosticeren en begeleiden van leerlingen met dyscalculie. Ze hadden behoefte aan een dyscalculieprotocol dat hen ondersteuning zou bieden in de uitvoering van de onderzoekscyclus omtrent dyscalculie. Om te onderzoeken hoe deze onderzoekscyclus op Het Kompas verbeterd kan worden zijn verschillende interviews gevoerd met interne begeleiders, de rekencoördinator, leerlingen met dyscalculie, leerkrachten en ouders. Daarnaast is onderzocht welke ondersteuningsmiddelen al aanwezig zijn op Het Kompas. In een documentanalyse is vastgesteld vanuit welke visie Het Kompas invulling geeft aan haar onderwijs en zorgsysteem. Tijdens verschillende lesobservaties is onderzocht in hoeverre deze visie wordt uitgedragen in de praktijk. Afsluitend is een vragenlijst onder de leerkrachten uitgezet. Na aanleiding van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat kennis over dyscalculie en bijbehorende kenmerken, de inzet van verschillende onderzoeksinstrumenten en het implementeren van diverse begeleidingsmethodieken essentieel zijn om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de verschillende participanten en de onderzoekscyclus omtrent dyscalculie op Het Kompas te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerCBS Het Kompas, Meppel
Datum2013-06-07
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk