De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Passende samenwerking voor passend onderwijs

hoe kunnen leerkrachten en logopedisten komen tot een effectieve samenwerking?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Passende samenwerking voor passend onderwijs

hoe kunnen leerkrachten en logopedisten komen tot een effectieve samenwerking?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het onderzoekverslag van het praktijkgericht onderzoek, verricht in het kader van de opleiding Master SEN Special Education Needs, leerroute Taal- Dyslexiespecialist.

De doelen beginnende geletterdheid en logopedische doelen hebben veel raakvlakken. Doordat er een duidelijke lijn bestaat tussen de inhoud van de stof die op school aangeboden wordt en de inhoud van de logopedische behandeling, verwacht je een intensieve samenwerking. Voornamelijk in de kleutergroepen mag dit verwacht worden, waar de mondelinge taal een belangrijke positie heeft. Toch blijkt er in de praktijk niet altijd een intensieve samenwerking te zijn. In augustus 2014 gaat Passend onderwijs ingevoerd worden, de samenwerking zal hierdoor essentiëler worden. De reden hiervoor is dat kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) in het regulier onderwijs terecht komen, die voorheen in het speciaal onderwijs zaten (cluster 2).

In dit onderzoeksverslag is de huidige communicatie tussen leerkracht en logopedist bekeken. Ook is er ingegaan op de onderwijsbehoeften van het kind, welke behoeften heeft een kind met spraak- taalproblemen en welke behoeften worden er opgesteld. Er is een format opgesteld voor tot stand brengen van een passende samenwerking tussen leerkrachten en logopedisten, voornamelijk om de samenwerking meer inhoud te geven en de lijnen tussen beiden kort te houden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk