De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(H)erkend multitalent : meer ruimte voor diversiteit bij Windesheim

Open access

Rechten:

(H)erkend multitalent : meer ruimte voor diversiteit bij Windesheim

Open access

Rechten:

Samenvatting

Doel van het project was het in gang zetten van een structurele beweging om meer ruimte te creëren voor diversiteit in het
personeelsbestand van Windesheim en zo bij te dragen aan een leeromgeving die toekomstige professionals van verschillende achtergronden beter voorbereidt op het werken in een diverse arbeidsmarkt en samenleving. Het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid van de Hogeschool Windesheim heeft van september 2012 tot en met maart 2013 dit
project ‘(H)erkend Multitalent’ uitgevoerd. Het sluit daarmee aan op één van de vier kernwaarden van Windesheim, ‘de kracht van het verschil´, waarin het kunnen omgaan met diversiteit als versterking van de kwaliteit van het professionele handelen centraal staat. In het project lag de focus op etnische diversiteit, maar is ook aandacht besteed aan andere vormen van diversiteit. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende domeinen (faculteiten), de afdelingen P&O en Communicatie en met instemming en ondersteuning van het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad van Windesheim.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
LectoraatSociale Innovatie
Datum2013-01-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk