De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet 'hoe knap ben jij?', maar 'hoe ben jij knap?'

meervoudige intelligentie binnen het rekenonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Niet 'hoe knap ben jij?', maar 'hoe ben jij knap?'

meervoudige intelligentie binnen het rekenonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de Willem Alexanderschool wil het team de leeropbrengsten van het rekenonderwijs verhogen door de rekenlessen meer aan te laten sluiten bij de verschillende intelligenties van de leerlingen. Op dit moment wordt er planmatig aan het verbeteren van de leeropbrengsten van rekenen gewerkt door middel van handelingsgericht werken (HGW). Het doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de centrale vraagstelling: 'Op welke wijze kan meervoudige intelligentie (MI) worden ingezet binnen het rekenonderwijs van de Willem Alexanderschool om de leeropbrengsten te verhogen van de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8?' Uit de literatuur komt naar voren dat bij het invoeren van MI in een school het als eerste van belang is om een gemeenschappelijk doel op te stellen, omdat anders elke poging om van een school een MI school te maken weerstand zal oproepen (Kagan & Kagan, 1998). Gardner (2011) noemt dat het belangrijk is om aan alle acht verschillende intelligenties en functies van intelligenties aandacht te besteden binnen het onderwijs, omdat er op deze manier voor een dieper inzicht in de leerstof wordt gezorgd. Daarnaast wordt genoemd dat door rekening te houden met de kenmerken van effectief rekenonderwijs de leeropbrengsten kunnen worden verhoogd (Brandt -Bosman & Kaskens, 2012). Zij geven aan dat als effectief instructiemodel het IGDI-model kan worden toegepast. Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van een methodechecklist, een semi-gestructureerd interview voor het management team (MT), een vragenlijst voor de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8, observatiemodellen voor het observeren van de rekenlessen, een MI-test en een groepsinterview voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Uit de resultaten blijkt dat er op dit moment geen gemeenschappelijk doel is opgesteld met betrekking tot MI op de Willem Alexanderschool. Daarnaast blijkt dat er binnen het huidige rekenonderwijs weinig tot geen rekening wordt gehouden met de muzikale, lichamelijke- en naturalistische intelligentie en de functie 'wijsheid'. Ook komt naar voren dat de leerkrachten MI op dit moment vooral inzetten bij het kenmerk 'automatiseren' en dat ze het weinig tot niet inzetten bij de andere kenmerken van het IGDI-model. Wel tonen zowel het MT, de leerkrachten en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een positieve houding met betrekking tot het toepassen van MI binnen het IGDI-model. Door eerst een gemeenschappelijk doel met betrekking tot MI op te stellen, kan het MI schoolklimaat verbeterd worden. Hierna kunnen er afspraken worden gemaakt om MI binnen het rekenonderwijs toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld door MI binnen kenmerken van het IGDI-model toe te passen. Er zouden vaste afspraken kunnen komen over het aan bod laten komen van de verschillende intelligenties en functies van intelligenties binnen de kenmerken 'automatiseren', 'instructie' en 'verlengde instructie'. Door MI structureel binnen kenmerken van het IGDI-model te hanteren, kan op de Willem Alexanderschool worden getracht de leeropbrengsten binnen het rekenonderwijs te verhogen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-08-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk