De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport werven van vrijwilligers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport werven van vrijwilligers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de voorgaande hoofdstukken heb ik antwoord gegeven op de verschillende deelvragen. Hieronder zal ik per deelvraag de belangrijkste punten nogmaals weergeven
Visie en beleid
Om samen te kunnen werken met vrijwilligers is volgens theorie een gezamenlijk vertrekpunt (visie) essentieel. De visie legt de basis voor wederzijdse verwachting, de randvoorwaarden en regelingen, deze worden onderdelen van het vrijwilligers beleid.
Binnen Philadelphia is het beleid op dit moment voornamelijk locatieafhankelijk waardoor de gezamenlijke visie van de organisatie mist.
De handreiking is voornamelijk gericht op de praktische randvoorwaarden die Philadelphia stelt voor het werken met vrijwilligers wanneer deze al aangetrokken zijn.
Wanneer er kritisch naar deze handleiding gekeken wordt valt op dat de volgende punten niet beschreven zijn:
• Een richtlijn voor het werven van vrijwilligers;
• De visie van Philadelphia op het werken met vrijwilligers;
• Richtlijnen voor werken met vrijwilligers op de locaties;
• Op welke manier draagt Philadelphia zorg voor het behoud van vrijwilligers;
• Onderscheid tussen werkzaamheden en verantwoordelijkheden van medewerker en vrijwilliger.
Vanuit de overheid wordt op de site van het ministerie van sociale zaken algemene informatie over het vrijwilligerswerk beschreven. Het artikel bevat informatie over vrijwilligerswerk bij een bijstand- of werkeloosheidsuitkering en de maximale vergoeding. Het ministerie verwijst voor verdere informatie naar gemeente, vrijwilligerscentrales of het UWV.
Taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen
De theorie beschrijft dat de rol en taken van een vrijwilliger afhankelijk zijn van het proces waar ze voor verantwoordelijk zijn. Uit dit proces vloeien de bijbehorende taken voort. Om een heldere taak en functieomschrijving te maken zijn de volgende punten essentieel:
o Wat is het doel van de taak of functie?
o Wat zijn de benodigdheden en verantwoordelijkheden?
o Wat is de plaats in de organisatie?
o Wat zijn de belangrijkste activiteiten of taken?
o Wat zijn de belangrijkste contacten die iemand heeft?
o Wat zijn de belangrijkste werkomstandigheden?
De antwoorden op deze vragen vormen de kern voor een taak- of functieomschrijving.
Vrijwilligers vinden het vooral belangrijk dat de praktische zaken rondom de activiteit goed geregeld zijn, en hebben hiervoor een klankbord nodig bijvoorbeeld in de vorm van een coördinator of een vrijwilligersraad om de zaken waar ze tegen aan lopen kwijt te kunnen.
Het is belangrijk dat de vrijwilliger de volgende kennis en vaardigheden bezit: betrokken zijn bij anderen mensen, affiniteit met de doelgroep, zelfstandigheid op de activiteit, inlevingsvermogen, pedagogisch inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en affiniteit met de activiteit Om een goede match te krijgen is daarom een heldere taakomschrijving van belang.
Gebieden waarbinnen vrijwilligers nodig zijn
De druk binnen de woongroepen ligt voornamelijk in de tijd die de begeleiding heeft voor de cliënten. Hierdoor moet hetzelfde werk in minder tijd gedaan worden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in het soort werk wat de begeleiding doet. Er liggen hogere eisen vanuit de overheid en de inspectie wat naast verhoging van de kwaliteit van zorg, vaak extra administratie inhoud.
Hierdoor kan de begeleiding alleen de basiszorg leveren en vervallen de activiteiten.
Het gaat vooral om persoonlijke aandacht en de extra dingen naast de basiszorg. Bij de deelvraag over de gevolgen van de verandering van het financieel stelsel is naar voren gekomen dat deze "extra" tijd er niet is. Omdat het juist de taken naast de basiszorg betreft zijn het activiteiten waar een vrijwilliger kan worden ingezet.
Werven volgens literatuur en vrijwilligers
Het is belangrijk dat de organisatie bijvoorbeeld aan de hand van de wervingscirkel een analyse maakt waar de wervingsactie op gericht dient te worden. Denk hierbij aan de doelgroep maar ook aan het imago van de organisatie speelt hierin een grote rol.
De manier van communiceren is hierbinnen ook een aandachtspunt. Over de manier van formuleren van de boodschap moet goed nagedacht worden. Je wilt immers mensen binnenhalen en niet afschrikken.
Opvallend bij beide vrijwilliger organisaties is dat ze voornamelijk vrijwilligers werven vanuit hun bestaande netwerk. Het dorp Uddel is een kleine gemeenschap en daarmee ideaal om een netwerk in uit te zetten, de Klup kan via de ruim 100 huidige vrijwilligers eenvoudig in contact komen met gelijk gestemde.
Het ideaalbeeld zou zijn als Philadelphia Regio Gelderland Noord een eigen netwerk van vrijwilligers opbouwt. Om dit te kunnen realiseren is een centraal punt binnen de regio essentieel. Een coördinator die zich specifiek met vrijwilligers binnen de regio bezighoudt zou hier een goede uitkomst voor zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersPhiladelphia Regio Gelderland Noord
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk