De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeerproject hebben wij uitgevoerd in opdracht van de Sciencia Kennistransfer GGZ. Wij richten ons project op de Spoedeisende Psychiatrie van Dimence te Zwolle, een lidinstelling van Sciencia. Dimence biedt hulp aan mensen die te maken hebben met een psychische en/of psychiatrische problemen of van de beperkingen die deze problemen opleveren.
Met dit onderzoek proberen wij antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:
Op welke manieren kan cliëntervaring in de Spoedeisende Psychiatrie op de locatie Dr. Van Thienenweg in Zwolle expliciet gemaakt worden en omgezet worden in ervaringskennis en hoe kan volgens voormalige cliënten, ervaringsdeskundigen en literatuur ervaringsdeskundigheid worden ingezet om dwang en drang terug te dringen?
Naar aanleiding van literatuurstudie hebben wij onderzocht hoe cliëntervaring mogelijk expliciet gemaakt kan worden. Wij zijn gekomen tot de volgende methoden: een formulier invullen na de behandeling, ervaringsverhalen beschrijven, interviews afnemen, intervisiegroepen starten, een kennisgroep vormen en een kennisdatabank aanmaken.
Door middel van literatuurstudie en diepte interviews hebben wij gekeken op welke manier ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet. De interviews zijn afgenomen met zes voormalige cliënten uit de Spoedeisende Psychiatrie en één voormalige cliënt zonder ervaring in de Spoedeisende Psychiatrie. Daarnaast zijn er twee voormalige cliënten die ook ervaringsdeskundig zijn. Verder hebben we vijf ervaringsdeskundigen geïnterviewd waarvan drie geen ervaring hebben in de Spoedeisende Psychiatrie. Na ieder interview hebben wij een verslag van het interview gemaakt. Deze hebben wij naar de geïnterviewden gestuurd zodat aanpassingen doorgegeven konden worden. Op deze manier hebben wij ernaar gestreefd een betrouwbaarder onderzoek te doen.
Tijdens de interviews gaven de voormalige cliënten en ervaringsdeskundigen verschillende ideeën over hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden, zoals: een ervaringsdeskundige kan een maatje zijn tijdens de behandeling en een ervaringsdeskundige kan angst wegnemen. Naar aanleiding van de interviews en literatuurstudie zijn wij tot de volgende methoden gekomen om ervaringsdeskundigheid toe te passen: buddy, telefoondienst, spreekuur, internet, klankbordgroep, zelfhulpgroep, in dienst nemen.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de volgende drie manieren het meest geschikt zijn om cliëntervaring op de Spoedeisende Psychiatrie expliciet te maken: een kennisdatabank starten zodat inzichtelijk wordt waar zich welke kennis bevindt, een kennisgroep starten zodat ervaringsdeskundigen ervaringen kunnen delen en interviews afnemen met voormalige cliënten.
Wij zijn van mening dat de volgende drie methoden het meest geschikt zijn voor het inzetten van ervaringsdeskundigen op de Spoedeisende Psychiatrie: het inzetten van een ervaringsdeskundige als buddy, e-mail contact tussen cliënten en een ervaringsdeskundige, een telefoonlijn die wordt beheerd door ervaringsdeskundigen en waar cliënten heen kunnen bellen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerSciencia Kennistransfercentrum GGZ, Deventer
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk