De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studiekeuse

dat vraagt om een meerkeuze antwoord

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Studiekeuse

dat vraagt om een meerkeuze antwoord

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat na of er een verband bestaat tussen activiteiten die een leerling op het VMBO uitvoert in het kader van studie- en beroepskeuze en de zekerheid over de gemaakte keuze. Als er een aantoonbaar verband bestaat dan kunnen de ervaringen en verwachtingen die ontstaan zijn tijdens de uitgevoerde activiteiten, onderwerp van gesprek zijn tijdens de intake.
De resultaten zijn verkregen uit de analyse van ongeveer driehonderd enquêtes die zijn afgenomen onder eerstejaars studenten van het Deltion College.

Het onderzoek bekijkt keuzegedrag vanuit verschillende invalshoeken:
 Ajzen en Fischbein (2005), zij beschreven determinanten van keuzegedrag.
 Verkroost (2007), hij stelde vast welke factoren het studiekeuzeproces beïnvloeden.
 Meijers, Kuipers en Bakkers (2006), zij onderzochten in welke loopbaangerichte leeromgeving de arbeidsidentiteit zich optimaal kan ontwikkelen. Activiteiten in het kader van effectieve “Loopbaanoriëntatie en Begeleiding” (LOB) spelen daarin een belangrijke rol.

Op basis van de literatuur en een vooronderzoek is een vier fasenmodel ontwikkeld. In dat model zijn elementen uit effectief LOB verwerkt tot indicatoren. De fasen (van bewust onzeker tot bewust zeker) geven inzicht in de mate van keuzezekerheid en keuzebewustzijn van de aspirant MBO-student. De indicatoren geven aan welke activiteiten door de leerling zijn uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek bevestigen dat er een verband bestaat tussen elementen uit effectief LOB en de keuzezekerheid van een leerling. Door tijdens de intake de uitgevoerde activiteiten te bespreken wordt de kwaliteit van het keuzebewustzijn onderzocht. Op die manier kan vastgesteld worden in welke fase van arbeidsidentiteitsontwikkeling een leerling zich bevindt. Een loopbaangericht intakegesprek is om die reden essentieel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster of Learning & Innovation
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk