De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leren voor het leven

een praktijkgericht onderzoek naar het effect van het vak drama op de vermindering van gedragsproblemen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Leren voor het leven

een praktijkgericht onderzoek naar het effect van het vak drama op de vermindering van gedragsproblemen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Goed onderwijs vormgeven is een constante uitdaging voor scholen. Het onderwijs bestaat uit meer dan kennisoverdracht, de leerlingen moeten worden voorbereid op hun rol in de maatschappij (Pameijer, Beukering, Wulp & Zandbergen, 2012). In dit onderzoek staat een gezonde balans tussen academisch en sociaal-emotioneel leren centraal. Specifiek wordt er gekeken naar op welke manier het vak drama van invloed kan zijn op het versterken van sociaal-emotionele competenties, met als doel de preventie van gedragsproblemen. Gedragsproblemen zijn het resultaat van interactie tussen de leerling, zijn thuisomgeving en de verschillende aspecten van de schoolomgeving (Wolf & Beukering, 2009). Sterke persoonlijkheidskenmerken als zelfhandhaving, zelfbeeld, zelfbeschikking en zelfcontrole zorgen voor een verminderde kans op gedragsproblemen (Ploeg, 2007). Een gebrek aan sociaal-emotionele competenties kan zorgen voor gedragsproblemen, maar heeft ook een negatieve invloed op leerresultaten en de relaties met anderen (Zhang, 2011). Het vak drama heeft een diversiteit aan functies: recreatief, persoonlijkheidsvormend, educatief, kunstzinnig en een trainingsfunctie. Internationaal onderzoek toont aan dat drama op diverse sleutelcompetenties (verdrag van Lissabon, Europese Unie, 2007) een positief effect heeft (DICE, 2010). Leerlingen die drama-educatie volgen hebben onder andere betere communicatieve vaardigheden, een beter zelfbeeld, kunnen beter samenwerken en zijn beter in het reguleren en uiten van emoties (Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013). De respondenten van dit onderzoek, leerlingen uit de onderbouw van het Ichthus College IJsselmuiden en tien dramadocenten, bevestigen de literatuuruitkomsten. Beide onderzoeksgroepen zijn erg positief over de effecten van drama op de sociaal-emotionele competenties. De positieve effecten van het vak drama zijn internationaal niet genoeg bekend bij ministeries en schooldirecties, het afsluitende artikel van dit onderzoek in § 5.6 promoot het vak drama als onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerIchtus College, IJsselmuiden
Datum2013-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk