De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stap voor stap het dagelijks leven in : casestudy over de transfer van de psychomotorische therapiesituatie naar het dagelijks leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stap voor stap het dagelijks leven in : casestudy over de transfer van de psychomotorische therapiesituatie naar het dagelijks leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De therapie is pas geslaagd wanneer we het gedrag, de cognitie en de beleving binnen de therapiesituatie kunnen beïnvloeden. Hoe we daarbij een nieuwe geloofsovertuiging kunnen vinden en hoe we het gedrag en de geloofsovertuiging kunnen integreren in het dagelijkse leven van de cliënt. (Van den Blink, 2010)
Wat van den Blink al aangeeft, is dat de therapie nog niet geslaagd is nadat de therapeut in de therapie het gedrag, de cognitie en de beleving van de cliënt heeft beïnvloedt. Er moet nog een vervolg komen, namelijk het integreren van het aangeleerde gedrag en de nieuwe belevingen van de cliënt in het dagelijkse leven. Dan pas is de therapie geslaagd. Oftewel, zoals de titel al zegt, er moeten stappen gemaakt worden richting het dagelijkse leven, wil de therapie slagen.
Het integreren van het gedrag en de geloofsovertuiging, daar gaat het om binnen deze casestudy. Op welke manier de kennis en de geleerde vaardigheden naar het dagelijkse leven overgedragen kan worden. Dit is de vraag die ik binnen deze afstudeeropdracht stel bij lichtverstandelijk beperkte cliënten met een sterke gedragsstoornis.
In de therapie heb ik meerdere malen ervaren dat de cliënt in de therapie top gedrag liet zien, maar buiten de therapie niet. Ik verbaasde me erover dat de cliënt wel zijn vaardigheden kon laten zien in de therapie, maar dat ze als het ware verdwenen waren op het moment dat de cliënt de zaal uit stapte.
Het bleek dus dat de transfer vanuit de therapiesituatie niet gemaakt was naar het dagelijkse leven. De overdracht van de kennis en vaardigheden was op dat moment niet gelukt.
Mijn vraagstelling is dan ook:
'Op welke wijze kan de PMT'er, eventueel in samenwerking met andere disciplines, de transfer van aangeleerde agressieregulatie gerelateerde vaardigheden naar de thuissituatie verbeteren?'
Dus hoe kan de PMT'er de overdracht van de kennis en vaardigheden verbeteren bij deze cliënten. Met agressieregulatie gerelateerde vaardigheden wordt zowel de agressie bedoeld die op een ander gericht is, als de agressie die men op zichzelf richt. Dit kan inhouden dat de cliënt anderen slaat, zichzelf snijdt, seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zien, manipuleert, liegt, etc.
De hoofdstukindeling is als volgt. Er wordt gestart met de casus en diagnostiek, hierin worden de twee casussen beschreven met de bijbehorende diagnostiek. Dit is het begin van deze casestudy, omdat de literatuur teruggrijpt naar praktijkvoorbeelden met deze casussen.
Vervolgens wordt de instelling en bijbehorende behandelvisie beschreven in hoofdstuk 2 om te kunnen begrijpen waar vanuit deze cliënten behandelt worden. Er zijn namelijk verschillen in visies tussen verschillende behandelinstellingen, maar ook tussen verschillende disciplines.
De theorie van de transfer zal in hoofdstuk drie beschreven worden, waarin de verschillende concepten, modellen en factoren toegelicht zullen worden. De toepassing hiervan vindt plaats in hoofdstuk vier. Er zal afgesloten worden met de conclusie en de aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk